Bedenk een naam voor de snelfietsroute Den Haag – Leiden

De provincie Zuid-Holland knapt in 2010 2 bestaande fietspaden tussen Den Haag en Leiden flink op. Het resultaat is 2 comfortabele snelfietsroutes. De provincie organiseert een prijsvraag om namen voor deze snelfietsroutes te vinden. Deelnemers maken kans op een fiets met een waarde van € 700!

Via www.zuid-holland.nl/fietsprijsvraag kunnen geïnteresseerden ideeën voor namen indienen. Dat kan tot zondag 30 mei 2010. Half juni maakt de provincie de 2 winnaars bekend. Zij ontvangen ieder een fiets naar keuze ter waarde van € 700. Dit kunnen ze besteden bij 1 van de geselecteerde fietshandelaren in de gemeenten Wassenaar, Katwijk, Leiden, Den Haag, Voorschoten of Leidschendam-Voorburg.

De snelfietsroutes
De eerste route (route A) loopt parallel aan de spoorlijn tussen Den Haag en Leiden door de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. De tweede route (route B) loopt parallel aan de N 44 van Den Haag via Wassenaar en Katwijk naar Leiden.

De routes worden verbreed naar 3,5 meter, zodat fietsverkeer in 2 richtingen mogelijk is. Op sommige delen worden onnodige bochten verwijderd en komt er nieuwe verlichting langs de route. De werkzaamheden aan route A starten dit najaar. Voor route B is dat nog niet bekend.

Samenwerking
Om de snelfietspaden te realiseren, werkt de provincie nauw samen met Stadsgewest Haaglanden, de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden, Katwijk en Wassenaar en Rijkswaterstaat. De Fietsersbond en de ANWB hebben een adviserende rol. Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Meer informatie
Meer informatie leest u op www.zuid-holland.nl/snelfietsroutesdenhaagleiden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag