Start uitvoering 7e en 8e spoedaanpakproject A1 en A1/A6

A1 Watergraafsmeer – Diemen en A1/A6 Diemen – Muiderberg – Almere Stad West

Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings heeft dinsdag 18 mei 2010 het startsein gegeven voor de uitvoering van de spoedaanpakprojecten A1 Watergraafsmeer-Diemen en A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere Stad West. Dit zijn de schoppen zeven en acht voor de Spoedaanpak Wegen. De minister deed dit samen met de heren Willem de Jager (TaskForce MobiliteitsManagement) en Harold Goddijn (CEO TomTom).

A1/A6, spitsstroken en wisselbaan
De A1 Watergraafsmeer – Diemen en de A1/A6 Diemen – Muiderberg – Almere Stad West zijn twee van de dertig knelpunten op het wegennet die Rijkswaterstaat versneld aanpakt. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen worden spitsstroken aangelegd. In de richting Amersfoort komt de spitsstrook in de middenberm (plusstrook). De wisselbaan tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg wordt verlengd en uitgebreid met één rijstrook. En tussen Muiderslot en Almere Stad West legt Rijkswaterstaat een spitsstrook aan richting Almere. Deze projecten verbeteren samen met de andere zeven Spoedaanpakprojecten in de regio op korte termijn de bereikbaarheid in Noord-Holland. Op de middellange termijn zorgt het project Schiphol-Amsterdam-Almere voor een betere doorstroming op deze verkeersader.

Werkzaamheden
De werkzaamheden op het traject A1 Diemen-Muiderberg, die hinder veroorzaken voor de weggebruiker, starten op 27 mei aanstaande. Tegelijkertijd wordt de Muiderbrug met Hoge Sterkte Beton versterkt. Vanaf november 2010 starten vervolgens de werkzaamheden aan de trajecten A1/A6 Muiderberg–Almere Stad West en A1 Watergraafsmeer-Diemen. Volgens planning kunnen de stroken vanaf mei 2011 tijdens de spits ingezet worden voor het verkeer. Met VanAnaarBeter-spotjes en andere middelen worden weggebruikers geattendeerd op de te verwachten verkeershinder.

Mobiliteitsmanagement
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zet Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met regionale overheden en het bedrijfsleven extra maatregelen in. Er worden verschillende alternatieven aangeboden voor het woon-werkverkeer: de OV-pas en extra inzet van bussen die op de vluchtstrook langs het verkeer kunnen doorrijden. In de weekenden waarin wordt gewerkt, kunnen weggebruikers gebruik maken van het vanAnaarBeter-kaartje en worden omleidingroutes ingesteld. De inzet van de OV-pas bleek al eerder succesvol. In het kader van de werkzaamheden aan de Muiderbrug vorig jaar waren de Zuidoost- en Zuidaspas het meest gebruikte reisalternatief om de verkeershinder te beperken. Dit leverde 1.500 autoritten per dag minder op.

Spoedaanpak wegen
De trajecten A1 Watergraafsmeer-Diemen en A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere Stad West zijn twee projecten van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt landelijk dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat voor mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden vóór mei 2011 opgeleverd.

Meer informatie over deze Spoedaanpakprojecten is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/A1A6

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat