IVW Jaarverslag 2009 en meerjarenplan 2010-2014 naar Kamer

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft op maandag 17 mei 2010 het Jaarverslag 2009 en het Meerjarenplan 2010-2014 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het eerste document kijkt IVW terug op een jaar waar als gevolg van de economische crisis de transportsector geconfronteerd werd met een sterke afname van de rendementen. IVW heeft echter geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat de economische crisis gevolgen heeft gehad voor de transportveiligheid.

In het Meerjarenplan wordt voor het eerst in de geschiedenis van IVW meer dan één jaar vooruit gekeken. Uit het plan blijkt dat IVW de komende jaren blijft werken aan vergroting van de dienstverlening, modernisering van het toezicht (digitalisering, convenanten en systeemtoezicht) en meer samenwerking met andere toezichthouders. Daarbij hebben bedrijven en instellingen te maken met minder toezicht als ze de regels naleven en hebben ze meer toezicht als zij die regels herhaaldelijk minder goed naleven.

Meer informatie
U vindt het Meerjarenplan 2010-2014 en het Jaarverslag IVW 2009 op de website van IVW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)