Baksteenindustrie kijkt met gemengde gevoelens naar toekomst

KNB jaarverslag: Over initiatief, inventiviteit en innovativiteit

De Nederlandse baksteenindustrie kreeg in 2009 een gevoelige tik te verwerken. De baksteenafzet daalde met 15%, terwijl de sectoromzet ruim 7% terug moest. Het Koninklijk verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) vraagt zich af of de overheid de ernst van de situatie in de bouwnijverheid en bouwtoelevering wel voldoende onderkent. Initiatief, inventiviteit en innovativiteit helpen de sector op weg naar de toekomst.

Dit en meer staat te lezen in het net verschenen jaarverslag 2009 van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB).

Afzet metselbaksteen fors gedaald
De Nederlandse baksteenindustrie zette in 2009 876 miljoen stuks WF (= Waalformaat) metselbakstenen af. Dat is een daling van 18% ten opzichte van 2008. Binnen deze categorie daalden zowel de uitvoer (-21%) als de binnenlandse afzet (-14%) fors, terwijl het saldo van de in- en uitvoer halveerde.

De afzetgegevens voeden de twijfel van KNB over de juistheid van de recent door het CBS gepubliceerde gegevens over de woningbouwproductie 2009.

Stijgende trend afzet straatbaksteen doorbroken
De afzet straatbaksteen daalde in 2009 met 6% tot 361 miljoen stuks WF. De groei van de afzet in 2008 (+6%) werd hiermee weer teniet gedaan. Binnen de totale afzet verdubbelde de afzet pakketten ten behoeve van machinaal straten. Een prima resultaat omdat de ontwikkeling naar mechanisatie in het bestratingsbedrijf forse investeringen in de fabrieken vergt.

Gemengde gevoelens over 2010 en daarna
Prognoses geven een verdere daling van de afzet metselbaksteen aan tot zelfs onder de grens van 800 miljoen stuks WF. Dat zou betekenen dat de baksteenindustrie in slechts enkele jaren meer dan een derde van haar afzet in metselbaksteen zou verliezen. KNB benadrukt in haar jaarverslag dan ook ook het spoedeisende belang voor de bouwnijverheid en de bouwtoelevering van passende maatregelen om de (woning-)nieuwbouw te stimuleren en het vertrouwen van consumenten te bevorderen.

Ondanks de slechte economische situatie ziet KNB kansen door de ecologische bewustwording. Deze nodigt uit tot innovatie ten bate van een duurzame samenleving. De industrie heeft hierbij met de baksteen een sterke troef in handen, zo bleek uit divers onderzoek in 2009. Nog los van het vernieuwbare karakter van klei als grondstof zitten de kansen vooral ook in de keramische kernkwaliteiten van de baksteen. ‘Het markeert nieuwe perspectieven en illustreert dat baksteen vanuit de functie en het materiaal prima past in de context van de nieuwe tijd’, aldus KNB-voorzitter Wijman in het voorwoord van het KNB Jaarverslag 2009.

Jaarverslag vernieuwd
Het KNB Jaarverslag 2009 verschijnt in een handzaam formaat en schetst in vogelvlucht de belangrijkste onderwerpen waar de georganiseerde baksteenindustrie in 2009 mee in de weer was.

KNB
Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) is de brancheorganisatie voor de gehele Nederlandse baksteenindustrie. Het behartigt de collectieve belangen van de leden op het gebied van energie, milieu, grondstoffen, normeringen en arbeidsomstandigheden en verzorgt kennisoverdracht naar de beroepspraktijk van ontwerper en verwerker. KNB is gevestigd in het Keramisch Huis in Velp en neemt sinds 1 januari 2008 samen met de twee andere brancheorganisaties voor de keramische industrie deel in de Stichting Verenigde Keramische Organisaties (VKO).

De Nederlandse baksteenindustrie produceert metselbaksteen, straatbaksteen en poreuze binnenmuursteen en heeft een omzet van circa 332 miljoen Euro (2009). In de baksteenindustrie zijn ruim 1.400 personen werkzaam. De indirecte werkgelegenheidseffecten (transport, verwerking) zijn een veelvoud daarvan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB)