Start uitvoering 6e spoedaanpakproject: Wegverbreding A28 Zwolle-Meppel

Poort naar Noord in zomer 2011 klaar

Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings heeft woensdag 28 april 2010 het startsein gegeven voor het wegverbredingsproject A28 Zwolle- Meppel, de 6e schop voor de Spoedaanpak Wegen, de eerste buiten de Randstad. De minister deed dit samen met Dick van den Broek Humphreij (algemeen directeur EVO) en Willem de Jager (TaskForce MobiliteitsManagement).

Verbreden Poort naar Noord
De A28 tussen Zwolle en Meppel is een belangrijke verkeersader voor Noord-Nederland én een fileknelpunt. In het zuiden bij Zwolle komen de A28 en de A50 samen om zich in het noorden bij Meppel weer te splitsen in de A32 richting Friesland en de A28 naar Drenthe en Groningen.

Tussen knooppunt Hattemerbroek en knooppunt Lankhorst verbreedt Rijkswaterstaat de weg in beide richtingen over een afstand van bijna 20 kilometer met één permanente rijstrook. Deze wegverbreding sluit aan op de bestaande spitsstroken bij Zwolle.

Deze capaciteitsuitbreiding wordt hoofdzakelijk in de middenberm gerealiseerd. Daarnaast worden op diverse plaatsen geluidsschermen geplaatst. Op het gedeelte tussen aansluiting Ommen en knooppunt Lankhorst komt in beide richtingen verkeerssignalering.

Met de wegverbreding verbetert, naast de doorstroming van het verkeer, ook de verkeersveiligheid. Deze Poort naar Noord is volgens planning in de zomer van 2011 klaar.

Spoedaanpak wegen
De A28 Zwolle – Meppel is een van de dertig hardnekkige knelpunten die in het kader van het programma Spoedaanpak versneld wordt aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat voor mei 2011 de schop de grond in, tien daarvan worden daadwerkelijk voor mei 2011 opgeleverd.

Verkeershinder gedeelte Ommen – Lankhorst
Werkzaamheden die hinder voor de weggebruikers veroorzaken, starten in juni op het gedeelte aansluiting Ommen – knooppunt Lankhorst. Tijdens de werkzaamheden zijn hier in beide richtingen twee verschoven en versmalde rijstroken beschikbaar voor het verkeer met een maximumsnelheid van 90km/u. Door deze manier van werken en plannen, streeft Rijkswaterstaat samen met de aannemer (BAM) en de omgevingspartijen, naar zo min mogelijk hinder voor weggebruikers en omgeving tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie
Zie ook www.rijkswaterstaat.nl/A28

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ZSM 2 Benuttingsprogramma