Asfalteringswerkzaamheden A2 Rondweg Den Bosch

afsluitingen en hinder tussen Vught en knooppunt Hintham

In mei en juni 2010 vinden er op de rondweg Den Bosch grootschalige asfalteringswerkzaamheden plaats op de rijbaan in noordelijke richting. De rijbaan in zuidelijke richting is op een klein gedeelte na inmiddels voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De rijbanen richting Utrecht worden in de komende periode aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats gedurende vier weekenden verspreid over de maanden mei en juni. Het doorgaande verkeer kan via tijdelijke doorsteken over de A2 blijven rijden. Wel zijn in de weekenden enkele op- en afritten afgesloten, evenals verbindingswegen van en naar de A2. Het verkeer moet rekening houden met een langere reistijd.

De vernieuwde A2 Rondweg Den Bosch is sinds december 2009 in gebruik. Er is bewust prioriteit gegeven aan de openstelling van de vernieuwde rondweg, nog voordat alle werkzaamheden zijn afgerond. Door deze werkwijze kan het verkeer op de rondweg al sinds de jaarwisseling gebruik maken van de volledige capaciteit. Het aanbrengen van dubbellaags ZOAB is de laatste grote klus.

Welke hinder wordt verwacht?
Gedurende de weekendwerkzaamheden blijven er twee van de vier rijstroken open voor het verkeer. Tijdens drie weekenden is er ’s avonds en ’s nachts één rijstrook beschikbaar. Vanwege de verminderde capaciteit op de A2, moet het verkeer rekening houden met een langere reistijd. Het verkeer met lokale bestemming of verkeer dat naar de A59 richting Nijmegen of Waalwijk wil rijden, krijgt te maken met afsluitingen van verbindingswegen of op- en afritten. De omrijdtijd bedraagt ongeveer 10 minuten.

In het weekend van 4 tot 7 juni worden de werkzaamheden gecombineerd met de afsluiting van de N65 tussen Den Bosch en Tilburg.

De planning is voorlopig. In geval van ongunstige weersomstandigheden (regen en/of lage temperaturen) kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Mocht uitstel noodzakelijk zijn, dan maakt Rijkswaterstaat dat zo snel mogelijk bekend.

Data en afsluitingen
De komende vier weekenden vinden de werkzaamheden plaats in de rijrichting van zuid naar noord. Er vinden ook werkzaamheden doordeweeks plaats. Omdat deze ’s avonds en ’s nachts worden uitgevoerd, is de hinder hiervan beperkt.

Overzicht van de weekendwerkzaamheden van zuid naar noord
1. Afsluiting van vrijdag 28 mei tot en met maandag 31 mei LET OP: dit weekend zijn er overdag géén afsluitingen
vanuit de richting Eindhoven is er op de A2 na knooppunt Vught gedurende circa 1 km ’s avonds en ’s nachts één rijstrook beschikbaar.

2. Afsluitingen van vrijdag 4 juni tot en met maandag 7 juni
oprit voor verkeer uit Sint-Michielsgestel naar de A2 richting Utrecht
afrit Sint–Michielsgestel voor verkeer op de A2 uit Eindhoven
’s avonds en ’s nachts is op de A2 ter hoogte van Sint-Michielsgestel één rijstrook beschikbaar
In dit weekend worden de werkzaamheden op de A2 gecombineerd met de afsluiting van de A65 vanaf Tilburg tot knooppunt Vught.

3. Afsluitingen van vrijdag 11 juni tot en met maandag 14 juni
de parallelbaan van de A2 tussen Veghel en knooppunt Hintham. Het verkeer wordt over de hoofdrijbaan geleid.
de verbindingsweg van de A2 vanuit Eindhoven naar de A59 richting Nijmegen
oprit Veghel voor verkeer vanaf de N270 naar de A2 richting Utrecht
’s avonds en ’s nachts is afrit Veghel voor verkeer op de A2 uit de richting Eindhoven afgesloten. Overdag is de afrit open.

4. Afsluiting van vrijdag 18 juni tot en met maandag 21 juni
de parallelbaan van de A2 tussen knooppunt Hintham en knooppunt Empel. Het verkeer wordt over de hoofdrijbaan geleid.
de verbindingsweg van de A59 uit de richting Nijmegen naar de A2 richting Utrecht
afrit Rosmalen voor verkeer op de A2 uit Eindhoven naar Utrecht.

Omleidingsroutes
Doorgaand verkeer wordt geleid via de diverse rijstroken op de A2; er worden tijdelijke doorsteken gemaakt tussen hoofdrijbaan en parallelrijbaan. Daarnaast wordt het verkeer met lokale of regionale bestemming omgeleid via de dichtstbijzijnde aansluiting op de A2. Omleidingsroutes staan ter plaatse met gele borden aangegeven.

Laatste asfalteringswerkzaamheden van noord naar zuid:

Afsluiting van vrijdag 7 mei tot en met maandag 10 mei LET OP: dit weekend zijn er overdag géén afsluitingen
Vanaf het splitsingsgedeelte van de A2 naar de A65 is er op het weggedeelte van de A2 tot aan knooppunt Vught ’s avonds en ’s nachts één rijstrook beschikbaar.

De site www.infra2.nl
wordt per weekend steeds aangevuld met de meest actuele informatie en omleidingsroutes.

Verbreding A2 Rondweg Den Bosch
De vernieuwde A2 Rondweg Den Bosch is sinds december 2009 in gebruik. Er is bewust prioriteit gegeven aan de openstelling van de vernieuwde rondweg, nog voordat alle werkzaamheden zijn afgerond. Door deze werkwijze kan het verkeer op de rondweg al sinds de jaarwisseling de volledige capaciteit benutten. Het aanbrengen van dZOAB in de maanden april, mei en juni 2010 is de laatste grote klus op de rondweg. De A2 Rondweg Den Bosch is verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/ bestemmingsverkeer. De knooppunten Empel en Hintham zijn helemaal aangepast. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant