Reistijden op alle informatieborden boven snelwegen Noord-Brabant

voorheen vertraging uitgedrukt in kilometers file

Met ingang maandag 26 april 2010 vertoont Rijkswaterstaat reistijden op alle informatieborden boven de snelwegen in de provincie Noord-Brabant. Voorheen stond eventuele vertraging uitgedrukt in kilometers file, nu dus in reistijden.

Op basis van deze informatie kunnen weggebruikers een betere inschatting van hun reis maken en eventueel een alternatieve route kiezen.

Waardevolle informatie
De informatieborden met reistijden leveren de weggebruiker dus waardevolle informatie op. Soms lijkt een relatief korte file van vijf kilometer mee te vallen. Wanneer deze echter ontstaan is als gevolg van een grote calamiteit kan de reistijd aardig oplopen. In dat geval heb je er dus meer aan te weten hoeveel tijd je over de route doet dan te weten dat de file vijf kilometer is.

Meetlussen
De reistijden op de informatieborden zijn afkomstig van de meetlussen in de weg die onder andere de gemiddelde snelheid van de auto’s bijhouden. Deze informatie wordt ook gebruikt voor de actuele verkeersinformatie via radio, internet en navigatiesystemen.

Landelijke wijziging
In opdacht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is Rijkswaterstaat sinds november vorig jaar gestart met het gefaseerd landelijk doorvoeren van het vermelden van reistijden op alle informatieborden. Eerder werd deze verandering al in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland doorgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant