Ondertekening uitvoeringsovereenkomst Weg van de Toekomst

organisatiestructuur vastgelegd

Op maandag 26 april 2010 ondertekenden gedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen en wethouder Jan van Loon de uitvoeringsovereenkomst voor de N329 Weg van de Toekomst.

Gezien het bijzondere karakter van het project en om de samenwerking te waarborgen, hebben de gemeente Oss en de provincie de organisatiestructuur en de daarbij horende taken en bevoegdheden vastgelegd. De gemeente Oss zorgt zowel voor de realisatie van het gemeentelijke als het provinciale wegdeel. Bereikbaarheid van Oss en doorstroming van verkeer zijn van belang voor de gemeente Oss. Als Oss goed bereikbaar is, heerst er een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dit betekent meer werkgelegenheid voor de regio, iets wat in deze economische tijd zeer wenselijk is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Oss