Schoolfietsroute onderzoek wint Nationale Verkeersveiligheidprijs 2010

22 april 2010 heeft minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat de eerste Nationale Verkeersveiligheidsprijs uitgereikt aan het schoolfietsroute onderzoek Alblasserwaard – Vijfheerenland. In het Waterschap Rivierenland hebben scholieren aangegeven waar volgens hen het verkeer onveilig is op de route van en naar school. Uiteindelijk leidde dat tot de aanpassingen van 24 locaties, variërend van kleine aanpassingen tot de aanleg van een fietspad. Het Waterschap heeft de Drechtsteden geïnspireerd tot een vergelijkbaar onderzoek.

Deze nieuwe prijs is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. De prijs wordt uitgereikt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC).

Een vakdeskundige jury bestaande uit Koos Spee (landelijk verkeersofficier verkeersveiligheid), Peter Elsenaar (voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers VVS) en Bert van Wee (hoogleraar Transportbeleid en Logistieke Organisatie aan de TU Delft) heeft de 35 aanmeldingen beoordeeld.

Beschrijving van het winnende project Schoolfietsroute onderzoek Alblasserwaard – Vijfheerenlanden
In het beheergebied van Waterschap Rivierenland zijn dagelijks grote groepen fietsers onderweg van en naar de middelbare scholen in de grotere kernen. Alle middelbare scholen in dit gebied hebben meegewerkt aan een schoolroute onderzoek. Hierbij is de internetapplicatie Opwegnaarschool.nl van Verkeersadviesbureau VIA gebruikt. Vele scholieren hebben met behulp van dit pakket hun school-thuisroute ingetekend. Aan de hand van een vragenlijst is concreet aangegeven waar de scholieren problemen ervaren met de verkeersveiligheid. Op deze wijze heeft het Waterschap een heel concreet inzicht gekregen in zowel het gebruik als de ervaring van de verschillende routes. Als vervolg hierop heeft Waterschap Rivierenland bureau VIA opdracht gegeven de knelpunten op de routes waar meer dan 100 scholieren fietsen nader te analyseren. Dit heeft geleid tot een aanvullende objectieve beoordeling. Eindresultaat was een maatregelenpakket voor 24 locaties, variërend van kleinschalige maatregelen tot de aanleg van een fietspad. Op 17 locaties zijn de maatregelen binnen een jaar uitgevoerd. De overige maatregelen volgen binnen 3 jaar. De resultaten van deze studies heeft Waterschap Rivierenland gepresenteerd in twee betrokken RPV regio’s. Hierdoor ontstond ook bij andere wegbeheerders inzicht in de gebruikte routes en konden afspraken over te nemen maatregelen worden gemaakt. RPV Drechtsteden heeft gezien dit goede resultaat een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)