Informatiebijeenkomsten Verlengde Veilingroute

onderdeel van het 3-in-1 project

In het eerste kwartaal van 2011 begint de provincie met de aanleg van de Verlengde Veilingroute, onderdeel van het 3-in-1 project. Woensdag 21 en donderdag 22 april 2010 organiseert de provincie Zuid-Holland inloopbijeenkomsten voor omwonenden, bedrijven en weggebruikers. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen bezoekers zien hoe het wegennet na afronding van het 3-in-1 project er uit komt te zien en er zijn experts van de provincie aanwezig om vragen te beantwoorden.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats in het Carlton Hotel, Tiendweg 20, 2671 SB in Naaldwijk. Op woensdag 21 april van 15.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag 22 april van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Verlengde Veilingroute
De Verlengde Veilingroute is een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande Veilingroute (N 222) en de Burgemeester Elsenweg (N 213) in Naaldwijk. De Verlengde Veilingroute eindigt op een nieuw turboverkeersplein, het Vlietpolderplein. Vanaf hier wordt de Piet Struijkweg aangelegd die op de Galgeweg aansluit door een rotonde.

De Verlengde Veilingroute sluit aan op de bestaande Veilingroute door een nieuwe rotonde. De Lange Broekweg wordt in tweeën gesneden door de Verlengde Veilingroute. Na afronding van dit project is de Lange Broekweg aan de noordzijde afgesloten voor autoverkeer. Langzaam verkeer kan gebruikmaken van een nieuw aan te leggen fietstunnel onder de Verlengde Veilingroute. De vierde tak van de rotonde wordt op de zuidzijde van de Lange Broekweg aangesloten, waardoor een verbinding richting De Lier ontstaat. Doorgaand autoverkeer uit De Lier wordt zo via de rotonde aangesloten op de Veilingroute en Verlengde Veilingroute.

3-in-1 project
De aanleg van de Verlengde Veilingroute is een onderdeel van het 3-in-1 project, een groot infrastructureel project dat het Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar maakt en de verkeersveiligheid in het gebied vergroot. Het resultaat is een nieuw wegennetwerk dat recht doet aan het unieke karakter van het Westland. Naast de Verlengde Veilingroute bestaat het 3-in-1 project uit de aanleg van de verbinding tussen Westerlee en Maasdijk en de Tweede Ontsluitingsweg Hoek van Holland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland