Einde tijdelijk intercitystation Best per 12 april 2010

werkzaamheden Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch bijna afgerond

Zoals afgesproken tussen Rijkswaterstaat en betrokken partijen zullen per 12 april 2010 de intercity’s tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch niet langer stoppen in Best. De afgesproken periode van twee jaar is dan voorbij. Per 12 april stoppen alleen de stoptreinen in Best.

Afgelopen twee jaar stopten de intercity’s tijdelijk ook op station Best in verband met de werkzaamheden aan de A2. Automobilisten konden vanaf dat station verder reizen en zo vertragingen op de A2 als gevolg van de werkzaamheden vermijden. Station Best ligt vlakbij de A2 en parkeren is gratis.

De werkzaamheden aan de A2 zijn gestaag gevorderd. Eind 2009 is de A2 bij ’s-Hertogenbosch gereed gekomen. De werkzaamheden rond Eindhoven zijn eveneens bijna afgerond.

Meer informatie
Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding en de vernieuwing van de A2. De capaciteit wordt vergroot waardoor de doorstroming verbetert. Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten hinder kan men terecht bij de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Van de snelweg in de trein: Overstappunt Best: 11% meer treinreizigers

Onderzoek naar gebruik reistijdeninformatie langs de A2 bij Best

Opening tijdelijk overstappunt Best

Meer informatie over de verschillende werkzaamheden aan de A2 vindt u in Infrasite Projecten. Bezoek bijvoorbeeld de Infrasite Projectpagina A2 Tangenten Eindhoven (A2/A67 Randweg Eindhoven) of bekijk de actuele stand van zaken rondom ‘s-Hertogenbosch op de Infrasite Projectpagina A2 Rondweg Den Bosch

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant