Overijssel verbetert verkeersveiligheid op 250 locaties

totale kosten 40 mln euro

De provincie Overijssel gaat in de periode juli-december 2010 op 250 locaties op het provinciale wegennet de verkeersveiligheid verbeteren. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de succesvolle eerste fase van het project ‘Overijssel doet meer voor verkeer’, waarin 400 locaties zijn aangepakt. Het doel is om de wegen snel en effectief nog veiliger en herkenbaarder te maken en bestemmingen beter bereikbaar. ‘Overijssel doet meer voor verkeer’ is begin 2006 van start gegaan en loopt nog tot eind 2010. De totale kosten bedragen 40 miljoen euro.

De tweede fase ‘Overijssel doet meer voor verkeer’ omvat de volgende maatregelen:

  • groene golf voor vrachtverkeer (verkeerslichten blijven langer op groen staan bij vrachtverkeer);
  • terugdringen wildongevallen (afschrikken van wild door het plaatsen van reflectormolentjes, concentreren van wildoversteken met attentieverhogende maatregelen voor het verkeer);
  • plaatsen van houten-stalen geleiderails langs vaarwegen;
  • afschermen van bomen met houten-stalen geleiderails (met in bochten een speciale voorziening voor motorrijders);
  • aanleggen van bermverharding;
  • kruisingen opvallender maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van een vluchtheuvel;
  • aanleggen van snelheidsremmers in parallelwegen;
  • fietspaden bij kruisingen voorzien van een opvallende rode kleur;
  • plaatsen van elektronische borden, die de snelheid van het voertuig aangeven.

Inloopavonden
Om aanwonenden en weggebruikers te informeren over de werkzaamheden organiseert de provincie acht inloopavonden, van 19.00 tot 21.00 uur. Tijdens de inloopavonden geven vertegenwoordigers van de provincie een toelichting op de maatregelen en is het mogelijk om vragen te stellen.
19 april Noordoost-Overijssel Boomstam Café-Restaurant Heemse, Blanckvoortallee 2, Heemse/Hardenberg
21 april Noordoost-Twente ‘t Oale Roadhoes, Grotestraat 60, Tubbergen
26 april Noordwest-Overijssel Best Western Hotel Hiddingerberg, Woldmeentherand 15, Steenwijk
28 april Noordwest-Twente Café-Restaurant De Beuk, Dorpsstraat 7, Den Ham
10 mei Zuidwest-Twente HCR Jachtlust, Markeloseweg 80, Goor
12 mei Noordoost-Twente Partycentrum Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen
17 mei Salland Gemeenschapscentrum De Schalm, Nijverdalseweg 30, Mariënheem
19 mei West-Overijssel Culinair Centrum De Herderin, Hoogstraat 1, Hasselt

Tussentijdse resultaten positief
Het aantal ongevallen met ernstige slachtoffers op wegen waar de provincie Overijssel kosteneffectieve maatregelen heeft uitgevoerd, is sterk gedaald, vergeleken met wegen waar geen maatregelen zijn genomen. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat het aantal ongevallen met ernstige slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) terugloopt met gemiddeld 28%. Een sterke daling is ook te zien bij ongevallen met persoonlijk letsel: het aantal slachtofferongevallen nam af met 25%. Het totaal aantal ongevallen is afgenomen met 9%.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/meervoorverkeer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel