Ontwerp-tracébesluit A4 Delft – Schiedam ter inzage


Van woensdag 31 maart tot en met dinsdag 11 mei 2010 ligt het Ontwerp-tracébesluit (OTB) voor het project A4 Delft-Schiedam ter inzage. In deze periode kunt u uw zienswijze geven op dit project. Het project A4 Delft-Schiedam voorziet in een nieuwe snelweg A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en het Kethelplein in Schiedam. In het OTB is de A4 Delft-Schiedam verder uitgewerkt.

Het ontwerptracébesluit ligt vanaf 31 maart ter inzage bij de diverse gemeenten en bibliotheken en is te downloaden via de site van het Centrum Publieksparticipatie en www.rijkswaterstaat.nl/a4delftschiedam

Inspreken kan op de volgende manieren:
1. U kunt schriftelijk reageren naar: Centrum Publieksparticipatie, OTB A4 Delft-Schiedam, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.
2. U kunt uw reactie via de internetsite van het Centrum Publieksparticipatie insturen.
3. U kunt uw reactie kenbaar maken tijdens de informatiemarkt.
4. U kunt uw reactie kenbaar maken tijdens de openbare hoorzittingen.

Inspraakavonden
Rijkswaterstaat organiseert tijdens de zienswijzeprocedure vier inspraakavonden. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn tijdens deze inspraakavonden graag bereid uw vragen te beantwoorden. Ook vindt een presentatie plaats over de plannen. U kunt tijdens de hele bijeenkomst uw zienswijze op het ontwerptracébesluit mondeling kenbaar maken en laten opschrijven door een notulist. Daarnaast vindt er op de bijeenkomsten een formele openbare hoorzitting plaats waar u plenair uw zienswijze kunt geven.

Donderdag 8 april 2010, Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1 te Vlaardingen
Maandag 12 april 2010, Christelijke Basisschool Kethel, Lindeijerstraat 14 te Schiedam
Maandag 19 april 2010, Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst, Derde Werelddreef 1-3 te Delft
Donderdag 22 april 2010, Zalencentrum De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1-3 te Den Hoorn

Programma inspraakavonden
18.30 – 21.30 uur Informatiemarkt met deskundigen van Rijkswaterstaat en een notulist voor het verslagleggen van uw mondelinge zienswijze
19.00 – 20.00 uur Presentatie met gelegenheid tot het stellen van vragen
20.30 – Formele hoorzitting, tijdens de hoorzitting kunt u uw inspraakreactie geven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkwaterstaat Directie Zuid-Holland