Start transport 850 betonliggers voor Westrandweg Amsterdam

aanleg langste landviaduct van Nederland

Op 29 maart 2010 start het eerste nachtelijke transport van betonliggers voor de aanleg van de Westrandweg in Amsterdam. De lengte van de Westrandweg is tien kilometer, waarvan ruim drie kilometer als viaduct door het industriegebied Westpoort in Amsterdam wordt aangelegd. Dit wordt het langste landviaduct van Nederland. Komende tweeënhalf jaar worden hiervoor 850 betonliggers met een lengte van maximaal 45 meter aangevoerd.

Aanleg viaduct
De Westrandweg verbindt knooppunt Raasdorp A5/A9 met de ringweg A10 West, waar de weg aansluit op de vernieuwde Coentunnel.

Het viaduct, dat onderdeel uitmaakt van de tien kilometer lange Westrandweg, wordt met een lengte van ruim drie kilometer het langste landviaduct van Nederland. Het viaduct wordt deels boven de bestaande Basisweg in Amsterdam aangelegd.

Vanaf september 2009 zijn de heiwerkzaamheden voor de steunpunten van het viaduct gestart. Tussen iedere twee horizontale pijlerbalken worden tien betonliggers gelegd, variërend in lengte van 40 tot 45 meter. Met een speciale kraan (Launcher Gantry) worden de liggers aangebracht.

Door deze werkmethode wordt het wegverkeer op de Basisweg in Amsterdam zo min mogelijk gehinderd tijdens de werkzaamheden. Eind 2012 is de Westrandweg gereed.

Exceptioneel transport
Vanaf 29 maart 2010 tot en met eind 2012 vindt ’s nachts het transport van twee betonliggers plaats, uitgezonderd in het weekend. Gedurende tweeënhalf jaar zullen 850 betonliggers met een lengte van maximaal 45 meter, en een gewicht van maximaal 155 ton, aangevoerd worden.

Het exceptioneel transport vertrekt ’s avonds rond 23.00 uur vanaf de betonfabriek in Koudekerk aan den Rijn. Via de N11, A12, A2, A9, A4 en A10 West rijdt het transport via afrit S102/Basisweg naar de Noordzeeweg en komt rond 02.00 uur aan op het bouwterrein van de Combinatie Westpoort in Amsterdam.
Westrandweg en Tweede Coentunnel

Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg zorgt Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk havengebied van Amsterdam. Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan de leefomgeving, het landschap en natuurcompensatie.

Rijkswaterstaat legt natuurgebieden, een zwaluwwand en diverse faunapassages aan. Over het gehele traject wordt geluidsreducerend asfalt toegepast en langs de Westrandweg wordt circa vijf kilometer aan geluidschermen geplaatst om de omgeving te ontlasten.

De Westrandweg sluit aan op de A10 West die verbreed wordt om een goede doorstroming te bevorderen van en naar de Coentunnel. Ook de A8 wordt verbreed en het Coenplein wordt aangepast. Tot slot wordt de huidige Coentunnel gerenoveerd. Eind 2013 worden Westrandweg en Coentunnel volledig opengesteld voor het verkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland