WAB A4 Badhoevedorp – Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer – Amstel ter inzage

onderdeel van de Spoedaanpak Wegen

Van dinsdag 23 maart 2010 tot en met dinsdag 4 mei 2010 ligt het Wegaanpassingsbesluit(WAB) A4 Badhoevedorp – Nieuwe Meer en A10 Nieuwe Meer – Amstel met bijbehorende Uitvoeringsbesluiten (ontheffingen en vergunningen) ter inzage. Tot en met 4 mei kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten beroep instellen.

Op de A4 Badhoevedorp – Nieuwe Meer en de A10 Nieuwe Meer – Amstel staan bijna dagelijks files in beide richtingen. Onvoldoende wegcapaciteit is de oorzaak van deze files. Dit probleem vormt de directe aanleiding voor het aanleggen van spitsstroken. Een spitsstrook is een vluchtstrook die op drukke tijden (met name in de spits) dienst doet als tijdelijke extra rijstrook. Zonder deze wegaanpassing zullen de files de komende jaren verder toenemen door de groei van het autoverkeer.

Besluiten ter inzage
Het WAB en de bijbehorende Uitvoeringsbesluiten liggen tot en met dinsdag 4 mei 2010 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de gemeentehuizen van: Amsterdam, Ouder-Amstel en Haarlemmermeer en de Amsterdamse stadsdeelkantoren van Zuideramstel, Slotervaart, Oost-Watergraafsmeer, Oud-Zuid en Osdorp. Verder op de hoofdvestiging van Rijkswaterstaat in Haarlem en het wegendistrict Amsterdam, het provinciehuis Noord-Holland in Haarlem, Waterschap Waternet in Amsterdam, Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag. Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie

Beroep instellen
Op grond van de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen zowel het Wegaanpassingsbesluit als de Uitvoeringsbesluiten. Dit kan tot en met 4 mei 2010 bij de Raad van State in Den Haag.

Spoedaanpak wegen
Het project A4 Badhoevedorp – Nieuwe Meer en de A10 Nieuwe Meer – Amstel is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat voor mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden voor mei 2011 opgeleverd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland