OTB N2 Meerenakkerweg / Heistraat ter inzage

informatieavonden 30 maart en 1 april 2010

Van 11 maart tot en met 21 april 2010 ligt het Ontwerp-tracébesluit N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord Brabantlaan ter inzage. Het besluit is in te zien bij een aantal overheidslocaties en is ook te downloaden van internet. Rijkswaterstaat organiseert op 30 maart en 1 april twee informatie- en inspraakavonden om het besluit toe te lichten. Ook is er dan voor omwonenden en geïnteresseerden de gelegenheid om vragen te stellen of in te spreken.

Data en locatie informatieavonden
De informatie- en inspraakavonden vinden plaats op:
dinsdag 30 maart, Restaurant De Oude Garage, Peter Zuidlaan 4, Veldhoven;
donderdag 1 april, Novotel, Anthony Fokkerweg 101, Eindhoven.
Beide avonden beginnen om 18.00 uur en eindigen om 21.00 uur.
Tijdens de informatieavonden wordt met behulp van foto’s en kaarten informatie aangeboden over de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg/Heistraat en de gewijzigde situatie op de Noord Brabantlaan. Het gaat hierbij onder andere om informatie over geluid, lucht en inpassingsaspecten. Specialisten van Rijkswaterstaat staan klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast is het mogelijk om tijdens deze avonden mondeling zienswijzen te geven op het Ontwerp Tracébesluit bij een notulist van het Centrum Publieksparticipatie.

Meer informatie
Het Ontwerp Tracébesluit ligt onder andere ter inzage in de gemeentehuizen van Eindhoven en Veldhoven en op het kantoor van SRE in Eindhoven. Op de site van het Centrum Publieksparticipatie is het sinds 11 maart te downloaden. Daar is ook meer informatie te vinden over de procedure.
Kijk voor meer informatie over het project op: www.rijkswaterstaat.nl/meerenakkerweg

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant