Nieuwe fietsbrug naast Muiderbrug (A1) geopend

Gezamenlijk persbericht van Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat

comfortabel en veilig fietsen tussen Muiden en Diemen

Op 18 maart 2010 is de Muiderfietsbrug officieel geopend. Met deze fietsbrug, parallel aan de Muiderbrug (rijksweg A1), kunnen fietsers comfortabel en veilig het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken. De nieuwe fietsbrug is een belangrijke schakel in het regionale en landelijke fietsroutenet. Stadsregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland hebben samen deze fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal gefinancierd. Totale kosten van de fietsbrug bedragen € 21 miljoen.

infrasite_insert_image_1
Vanaf maart 2010 kunnen fietsers gebruik maken van de nieuwe, comfortabele en veilige fietsbrug. Het fietspad tussen Muiden en Diemen is een belangrijke route voor fietsende forenzen, schoolgaande kinderen en recreanten. De Muiderfietsbrug is een cruciale schakel in de regionale en landelijke fietsroutes, omdat het één van de weinige plekken is om het Amsterdam-Rijnkanaal per fiets over te steken. Amsterdammers kunnen zo op de fiets de Groene Uitweg bereiken, het landelijk gebied tussen Amsterdam en het Gooi. De Groene Uitweg biedt hen allerlei recreatiemogelijkheden, zoals een bezoek aan het Naardermeer of de Forten van de Stelling van Amsterdam. De brug sluit ook mooi aan op het netwerk van fietsrouteknooppunten van de 16 gemeenten in de stadsregio Amsterdam. Om de brug op een verantwoorde manier aan te laten sluiten op de fietspaden, past provincie Noord-Holland het fietspad en de t-splitsing aan de westkant van de brug aan.

Ontwerp
De stalen Muiderfietsbrug is 4,6 meter breed, 318 meter lang en ligt ruim 9 meter boven het water van het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsbrug is ontworpen door Benthem Crouwel Architekten, die eerder ook de versterking van de Muiderbrug (A1) met de twee pylonen ontwierp. Vergeleken met andere fietsbruggen is de Muiderfietsbrug groter en breder. Bovendien versterken de Muiderfietsbrug en de Muiderbrug elkaar in hun ontwerp.

De fietsbrug heeft net als de oude Muiderbrug een onderliggende constructie (een doorgaande ligger op twee steunpunten), wat ongebruikelijk is voor overspanningen van 300 meter. De brug is zeer robuust vormgegeven en opgewassen tegen de markante constructie van de Muiderbrug. In de nogal ruige omgeving waar auto’s langs je heen zoeven en grote containerschepen onder je doorvaren, heb je als fietser niet het gevoel weg te waaien, waardoor je kunt genieten van het uitzicht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland