Alternatief voor deel herinrichting N34 Ommen

informatieavond op 19 april 2010

Rijkswaterstaat en de gemeente Ommen treffen voorbereidingen voor het herinrichten van de N34 tussen Ommen en de Witte Paal. Op dit moment zijn de werkzaamheden voor de Verlenging N36 Ommen in volle gang. Nadat de verlengde N36 in gebruik genomen wordt, heeft het huidige deel van de N34 geen functie meer voor het doorgaande verkeer. Rijkswaterstaat en de gemeente Ommen zijn beiden verantwoordelijk voor een deel van de herinrichting van de N34. Rijkswaterstaat heeft in 2003 in overleg met belanghebbenden een inrichtingsplan voor de N34 Veldsteeg-Witte Paal opgesteld. Op initiatief van de gemeente Ommen is het ontwerp voor het gedeelte tussen de Veldsteeg en de Driehoekweg nu aangepast. Naar verwachting start de herinrichting van de N34 nog dit jaar.

De gemeente Ommen zag mogelijkheden het inrichtingsplan uit 2003 voor de N34 tussen de Veldsteeg en de Driehoekweg te verbeteren. De verbeteringen hebben vooral betrekking op de verkeersveiligheid, de aanrijdtijden van de brandweer en het onderhoud van de weg. Het aangepaste ontwerp is in overleg tussen de gemeente Ommen, Rijkswaterstaat, de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel gemaakt. Ook is het plan in februari voorgelegd aan een aantal belanghebbenden en de reacties waren positief. Daarom neemt Rijkswaterstaat het alternatieve plan voor het gedeelte Veldsteeg-Driehoekweg over. Op het traject tussen de Driehoekweg en Witte Paal blijft het oorspronkelijke plan uit 2003 van kracht.

Passeren op elk gewenst moment
In het nieuwe plan blijft de maximumsnelheid tussen de Veldsteeg en de Driehoekweg 30 kilometer per uur. Net als in het oorspronkelijke plan neemt Rijkswaterstaat maatregelen om ervoor te zorgen dat de weggebruiker zich aan deze maximumsnelheid houdt. Denk hierbij aan drempels en slingers in de weg. Nieuw is echter dat de weg breder wordt (3,50 meter asfaltbreedte), met daarnaast aan weerszijden een smalle strook halfverharding om passeren mogelijk te maken. Daardoor is het op vrijwel elk moment mogelijk elkaar te passeren.

Tijdens een informatieavond op 19 april 2010 presenteren Rijkswaterstaat en de gemeente Ommen hun inrichtingsplannen voor de N34. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Verlenging N36 Ommen
De herinrichting van de N34 maakt onderdeel uit van het project Verlenging N36 Ommen. Rijkswaterstaat legt een nieuwe autoweg aan tussen Witte Paal (kruising N34/N36) en de N48 (Ommerkanaal Oost). In feite wordt de N36 verlengd en neemt de functie over van de N34 tussen Witte Paal en de N48. De Verlenging N36 Ommen ontlast de kern van Ommen, verbetert de veiligheid van de weggebruiker, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. De Verlenging N36 Ommen is in het derde kwartaal van 2010 gereed. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/n36

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland