Tracébesluit A50 Ewijk – Valburg ter visie

wegverbreding A50 Ewijk – Valburg nabij

Het Tracébesluit (TB) A50 Ewijk – Valburg ligt vanaf 15 maart 2010 ter visie. Hiermee is de wegverbreding tussen de knooppunten Ewijk en Valburg van 2×2 naar 2×4 rijstroken alsook de realisatie van een extra brug over de Waal nabij. Hierdoor wordt een hardnekkig fileknelpunt opgelost.

Rijkswaterstaat bereidt een verbreding van het weggedeelte A50 Ewijk – Valburg in beide richtingen van 2×2 naar 2×4 rijstroken in beide richtingen voor (de aanwezige spitsstrook op de oostelijke rijbaan komt hiermee te vervallen). Hiervoor is ook een extra brug over de Waal (ten westen van de bestaande) voorzien. Daarnaast worden de knooppunten Ewijk en Valburg aangepast. Met de verbreding en de extra brug over de Waal, verbetert de doorstroming van het verkeer op dit traject en de bereikbaarheid van de regio.

Met het Tracébesluit is de daadwerkelijke start van de capaciteitsvergroting op dit gedeelte van de A50 nabij. Naar verwachting worden de werkzaamheden binnenkort opgedragen aan een aannemer. Als eerste zal gewerkt worden aan de realisatie van de extra Waalbrug. Als deze klaar is (2013), gaat het verkeer over de extra brug rijden en zal de bestaande brug uit het verkeer worden genomen en gerenoveerd. In 2014 is alles gereed.

Ter visie
Het Tracébesluit A50 Ewijk – Valburg ligt van 15 maart tot en met 26 april 2010 ter visie bij o.a. de gemeentehuizen van de gemeenten Beuningen en Overbetuwe. Zie voor alle adressen en het gehele Tracébesluit www.rijkswaterstaat.nl of www.centrumpp.nl Via de publiekslijn van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 kan nadere informatie worden ingewonnen.

De vaststelling van het Tracébesluit (TB) is de laatste stap in de wettelijke Tracéwetprocedure die moet worden doorlopen bij dergelijke projecten. Tegen dit Tracébesluit is beroep mogelijk bij de Raad van State. Alleen zij die een inspraakreactie hebben ingediend op het Ontwerp-TracéBesluit (OTB) A50 Ewijk – Valburg, of zij, die reageren op een onderdeel van het Tracébesluit dat is gewijzigd ten opzichte van het Ontwerp-Tracébesluit, kunnen beroep instellen. Beroepsschriften in het kader van het Tracébesluit A50 Ewijk – Valburg kunnen tot en met 26 april 2010 ingediend worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland