Werkzaamheden Verdiepte Ligging Rijksweg A4 volop aan de gang

eerste stempelramen inmiddels aangebracht

De werkzaamheden voor de verdiepte ligging van Rijksweg A4 zijn volop van start gegaan. Ten noorden van de Oude Rijn zijn de eerste stempelramen inmiddels aangebracht. Deze betonnen stempelramen zijn nodig om de wanden van de verdiepte ligging op z’n plek te houden en vormen de opendakconstructie van de verdiepte ligging.

Rond het water van de Oude Rijn is begonnen met het slopen van de bestaande oeverconstructies. Vanaf half maart gaat de eerste ontgraving van de Oude Rijn van start. Daarna worden de combiwanden in de Oude Rijn aangebracht. Naar verwachting is de geluidsoverlast voor de omgeving beperkt. Wel kan door de werkzaamheden in de Oude Rijn het scheepvaartverkeer hinder ondervinden van gedeeltelijke of volledige stremmingen. Deze stremmingen worden via de scheepvaartberichten van de Provincie gecommuniceerd.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de verbreding van de A4 kunt u bellen naar de Centrale Informatielijn 0900 – 444 33 22. Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die de aannemer namens Rijkswaterstaat uitgeeft door een e-mail te sturen naar: nieuwsbrief.A4BL@bamciviel.nl Of kijk op: www.rijkswaterstaat.nl/A4 of de website van de gemeente

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland