Omvang vorstschade wordt zichtbaar door inzet dooi

op 86 locaties schade aan het wegdek met hinder voor weggebruiker

Rijkswaterstaat verwacht dat de dooi de komende tijd extra vorstschade aan het wegdek zichtbaar maakt. Rijkswaterstaat blijft inzetten op inspectie van de snelwegen en op snelle maatregelen om de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te waarborgen.

De totale omvang van vorstschade is inmiddels 5% groter dan vorig jaar. Gezien het winterse weer ligt dit in de lijn der verwachting. Afgelopen periode was er veel winterse neerslag en zijn er meer wisselingen tussen vriezen en dooien geweest dan normaal. Bovendien hield het winterse weer langer aan dan een gemiddelde winter.

Locaties met schade
Op 86 locaties is schade aan het wegdek ontstaan met hinder voor de weggebruiker. Hiervan zijn inmiddels 72 locaties gerepareerd. Het aantal schademeldingen neemt ook toe. Momenteel zijn er bij Rijkswaterstaat 1048 meldingen van schade aan auto’s als gevolg van vorstschade binnengekomen.

Maatregelen
Rijkswaterstaat neemt zowel korte als langetermijnmaatregelen om de hinder voor de weggebruiker te beperken en de veiligheid te waarborgen. Dagelijks houden de weginspecteurs het wegdek scherp in de gaten.

Waar schade wordt geconstateerd, plaatst Rijkswaterstaat waarschuwingsborden en wordt de schade zo snel mogelijk gerepareerd. Rijkswaterstaat werkt bovendien aan continue verbetering en neemt de volgende langetermijnmaatregelen. Rijkswaterstaat doet samen met de TU Delft en TNO al een aantal jaren onderzoek naar verbetering van het zoab-mengsel. Sinds 2007 het gebruik van zoab plus voorgeschreven. Rijkswaterstaat zet een nieuw duurzamer reparatiemiddel voor zoab in. En er wordt een proef gehouden om definitief asfalteren bij lagere temperaturen, met behoud van kwaliteit, mogelijk te maken.

Informeren
Rijkswaterstaat houdt de weggebruikers via de media, de Landelijke Informatielijn 0800-8002, internet en borden langs en boven de weg op de hoogte van locaties waar hinder ontstaat door reparaties. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op zich aan de snelheidsbeperkingen te houden en voldoende afstand te houden.

Weggebruikers kunnen bij eventuele schade contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 of een schadeformulier invullen.

Het asfalt op de rijkswegen ondervindt elk jaar vorstschade. Door de vorst bevriest het water in het asfalt en zet het uit. De kans op schade neemt toe bij vorst en met name vries-dooi wisselingen. Met name oudere, open deklagen zijn gevoelig voor vorstschade.

Op www.rijkswaterstaat.nl staat dagelijks een overzicht van de vorstschadelocaties met hinder voor de weggebruiker en andere actuele informatie over vorstschade en het winterweer.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees ook in Infrasite Nieuws
Actuele situatie winter op de weg (19 februari 2010)

Proef asfalteren bij lage temperaturen op A58

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat