Proef asfalteren bij lage temperaturen op A58

vorstschade eerder definitief repareren

In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 februari 2010 voerde Rijkswaterstaat een praktijkproef uit met asfalteren bij lagere temperaturen. De proeven op de A58 moeten uitwijzen of het mogelijk is om zonder kwaliteitsverlies te asfalteren bij lage temperaturen.

Op deze manier zou vorstschade eerder definitief gerepareerd kunnen worden. De proef vond plaats op twee proefvakken op de A58 tussen de knooppunten St. Annabosch en Galder (noordbaan).

Bestaande technieken
Bestaande technieken bieden beperkte mogelijkheden om te asfalteren bij lage temperaturen, omdat ze leiden tot een mindere kwaliteit asfalt. In de praktijk wordt vorstschade daarom vaak eerst tijdelijk gerepareerd en wordt met definitief asfalteren gewacht tot de weersomstandigheden beter zijn.

Wanneer asfalteren bij lage temperaturen lukt met behoud van kwaliteit, levert dat een bijdrage aan minder verkeershinder. De resultaten van de proef worden voor de zomer van dit jaar verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat