Expertisecentrum voor Wegen en Constructies

TNO en RWS werken samen om kennis te behouden

Tijdens de Innovatie Estafette op 5 november 2009 tekenden Rijkswaterstaat en TNO een samenwerkingsconvenant Expertisecentrum Verkeersmanagement.

De intentie achter beide convenanten is dezelfde: samenwerken om kennis te behouden. Rijkswaterstaat heeft behoefte aan kennis: de ontwikkelingen in verkeersmanagement gaan razendsnel en zelf hebben zij niet alle kennis in huis. Door deze samenwerking krijgt Rijkswaterstaat deze kennis en meer capaciteit. Voor wegen en constructies is dat anders. Dat is een minder dynamisch veld en daarvoor is het belangrijk kennis te borgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO