Voorkom vorstschade aan wegen voor de dooi

plaatsen die gevoelig zijn voor schade aanpakken

Op dit moment gaat er veel aandacht uit naar de grote doorgaande wegen waar schade ontstaat op plaatsen met achterstallig onderhoud. Door de lage temperaturen komt deze schade versneld aan het licht. Echter, de gemeentelijke wegen met dichte deklagen met achterstallig onderhoud komen na de vorstperiode aan de beurt. Op het gemeentelijk wegennet ligt geen ZOAB maar dicht asfalt. Ook diverse oudere locaties op deze wegen zijn, na vele jaren perfect te hebben gefunctioneerd, aan onderhoud toe. Locaties die ogenschijnlijk nog goed presteren, bevatten soms al scheurtjes die alleen vakkundige inspecteurs ontdekken. Is hun advies om onderhoud te plegen naar de toekomst verschoven dan kan daar in de komende perioden met veel vorst-dooi wisselingen versneld schade aan het licht komen. Door het telkens weer bevriezen en ontdooien groeien de kleine, nauwelijks zichtbare scheurtjes in het wegdek uit tot grote scheuren. In korte tijd kan dan grote schade ontstaan die een spoedreparatie vereist.

Plaatsen die gevoelig zijn voor schade moeten nu, dus voor de dooi, al zo snel mogelijk worden aangepakt om de hoge kosten die verbonden zijn aan die spoedreparaties te voorkomen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de kosten voor de weggebruikers. De schade aan auto’s door opspattende stenen en de kosten van onverwachte omleidingen bij spoedreparaties zijn een veelvoud van de nu te maken kosten om dit ongerief te voorkomen.

De grote aandacht voor de maatregelen op de grote doorgaande snelwegen zijn begrijpelijk omdat daar direct veel verkeer mee te maken heeft. De aandacht voor het lokale wegennet is zeker zo belangrijk. Dat krijgt het de komende periode zwaar te verduren. Alle kleinschalige lokale schades bij elkaar zijn veel groter dan die op de doorgaande rijkswegen.

Uitvoering tijdens de vorstperiode is technisch mogelijk. Met wat extra zorg is het ook bij vorst mogelijk kwalitatief goed werk te leveren. De extra kosten die daarbij gemaakt moeten worden zijn slechts een fractie van de kosten van de schade voor de weggebruikers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VBW-Asfalt