Tunnels A73: Eerst duidelijke planning, dan dicht voor afbouw

Tijdens een bestuurlijk overleg tussen minister Eurlings van VenW, gedeputeerde Driessen van de provincie Limburg en wethouder IJff van Roermond is geconcludeerd om de tunnels van de A73 voorlopig open te houden. Dit besluit is gebaseerd op de second-opinion op de planningen waartoe minister Eurlings eerder had besloten.

Tijdens een bestuurlijk overleg tussen minister Eurlings van VenW, gedeputeerde Driessen van de provincie Limburg en wethouder IJff van Roermond is geconcludeerd om de tunnels van de A73 voorlopig open te houden. Dit besluit is gebaseerd op de second-opinion op de planningen waartoe minister Eurlings eerder had besloten.

Tijdens het vorige bestuurlijk overleg over de tunnels van de A73 op 8 oktober is gesproken over de planning van een simulatietechniek en de planning van de aannemer. Minister Eurlings heeft toen aangekondigd dat hij een second-opinion wilde laten uitvoeren naar de conclusie dat een simulatie eigenlijk geen voordelen biedt. Bovendien wilde hij het enige andere alternatief, de planning van de aannemer waarbij de tunnels op 5 januari 2009 zouden worden gesloten, in dit onderzoek meenemen. De conclusie van de second-opinion zoals op 17 december 2008 door de heer Horvat [1] in het bestuurlijk overleg weergegeven is onder meer: begin niet aan een simulatie en zorg eerst dat er een robuuste planning komt alvorens de tunnels te sluiten.

Ten aanzien van de simulatie heeft de heer Horvat aangegeven dat het beeld dat eerder was geschetst klopt. Simulatie is in zeer beperkte mate lonend, technisch onzeker omdat het niet eerder is gedaan op zo’n complex aan systemen en de ontwikkeling kost heel veel tijd. Zijn conclusie is daarom om deze optie te laten vervallen. Over de planning van de aannemer gaf hij aan dat deze te optimistisch en onvoldoende onderbouwd is. De planning is gebaseerd op ervaringen met routine tunnels, de techniek in de tunnels van de A73 kennen nationaal, noch internationaal hun gelijke niet. Hij gaf verder aan dat het testen van de systemen in een halfopen tunnel beter loopt dan eerder werd gedacht. Daarmee kan al voorbereidend werk worden gedaan terwijl de reiziger nog steeds door de tunnel kan. Hiermee kunnen onder meer de draaiboeken van de aannemer (mede op basis van die testen) robuuster worden alvorens de tunnels te sluiten. Op deze wijze voorkom je onnodig lang sluiten van de tunnels. Horvat gaf aan dat het alternatief zou zijn, dat je op basis van ‘trial en error’ een gesloten tunnel intrekt zonder goed te weten wanneer de tunnels weer open kunnen. De conclusie die hij hieraan verbindt, is om eerst de planning robuust te krijgen alvorens de tunnels te sluiten.

De bestuurders hebben de conclusies van de heer Horvat overgenomen. Afgesproken is om elkaar binnen twee maanden weer te ontmoeten om de situaties te bezien.

[1] De heer Horvat is emeritus hoogleraar ondergronds bouwen aan de TU Delft en de TU Twente en senior adviseur bij het bureau Horvat en partners.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat