Monitoring verkeer A2 ’s-Hertogenbosch – Eindhoven

De komende jaren de rijksweg A2 grondig aangepakt. In Brabant worden de rondweg ’s-Hertogenbosch en randweg Eindhoven vernieuwd en verbreed. Dat heeft natuurlijk de nodige invloed op het verkeer met name in de spits. Onderstaand ziet u een samenvatting van de maandmonitors ‘doorstroming en veiligheid A2 Den Bosch en Eindhoven voor de maand oktober 2008.

Samenvatting Verkeersbeeld Den Bosch

De gemiddelde trajectsnelheid was in de ochtendspits lager dan 60 km/uur op de A59 Den Bosch-West – knooppunt Empel, de A2 Maasbrug – Beesd vice versa en de A27 Hank – Noordeloos.

In de avondspits werd langzamer dan 40 km/uur gereden op de A2 knooppunt Vught – knooppunt Hintham, de A2 knooppunt Empel – knooppunt Hintham en de A59 Den Bosch-West – knooppunt Empel en langzamer dan 60 km/uur op de A2 knooppunt Hintham – knooppunt Empel, de A2 Hedel – knooppunt Empel, de A2 Beesd – Maasbrug en de A27 Noordeloos – Hank.

In vergelijking met vorige maand zijn het dezelfde trajecten waar langzaam gereden wordt. De gemiddelde snelheden liggen nu nog iets lager dan vorige maand.

De verkeersprestaties en intensiteiten in oktober 2008 zijn iets lager dan die in oktober 2005. Ten opzichte van de afgelopen maand is er een lichte daling in de verkeersdrukte. In het uitbreidingsgebied Zaltbommel – Maasbrug zijn de verkeersprestaties en de intensiteiten ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de referentieperiode.

Zowel in werk- als in invloedgebied is de gemiddelde filezwaarte toegenomen ten opzichte van oktober 2005. Deze toename komt vooral voor rekening van de avondspits. In de avondspits is de gemiddelde filelengte erg hoog op de A2 van knooppunt Empel naar knooppunt Hintham.

Het totale aantal incidenten in werkgebied, invloedsgebied en uitbreidingsgebied (Zaltbommel – Maasbrug) is met 79% toegenomen ten opzichte van de referentieperiode.

Samenvatting Verkeersbeeld Eindhoven

In de ochtendspits lag de gemiddelde trajectsnelheid onder de 60 km/u op de A2 Maarheeze – knooppunt Leenderheide, de A67 Someren – Geldrop en de A67 Geldrop – knooppunt Leenderheide.

In de avondspits was de gemiddelde trajectsnelheid onder de 40 km/uur op de A2 knooppunt Batadorp – Poot van Metz en onder de 60 km/uur op het traject de A67 knooppunt De Hogt – knooppunt Leenderheide.

De verkeersprestaties op het hoofdwegennet zijn gemiddeld ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van oktober 2005. Op de A67 is het drukker geworden.

Ten opzichte van de afgelopen zomermaanden is de filezwaarte sterk toegenomen. Ten opzichte van oktober 2005 is de filezwaarte 2,7 maal groter geworden.

Het totale aantal incidenten in werk- en invloedsgebied is met 64% toegenomen ten opzichte van de referentieperiode.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting WegwijsA2