Geslaagd congres Nationaal Datawarehouse

Op donderdag 30 oktober 2008 vond het eerste NDW congres plaats in het WTC in Rotterdam. Bruno Bruins (vz. Raad van Toezicht NDW) leidde de dag in goede banen. Door de grote opkomst (ruim 180 mensen) kon Marja van Strien een volle zaal de strategie van de uitvoeringsorganisatie uit de doeken doen. NDW moet vooral een netwerkorganisatie worden van de deelnemende overheden en marktpartijen. De databank krijgt immers pas meerwaarde als er breed gebruik van wordt gemaakt. Marja van Strien nodigde de deelnemers dan ook uit: ‘wordt samen met ons NDW!’

Rene Boender (www.greatopportunities.eu) verzorgde de keynote speech. Met een inspirerende presentatie maakt hij duidelijk dat de overheden met NDW een geweldige bron voor verandering in huis hebben.

Paul Potters van Connekt liet zien hoe ver andere landen gevorderd zijn met hun eigen informatiesystemen. Duidelijk wordt dat Nederland in de voorhoede zit, dat er internationaal stevig wordt ontwikkeld en dat een grote opgave ligt om dat goed af te stemmen.

Serge Hoogendoorn van de TU Delft illustreert aan de hand van onderzoeksresultaten het belang van goede informatie voor snel en doelmatig verkeersmanagement. De hoogste kwaliteit van informatie wordt behaald met een combinatie van inwintechnologieën. Hij laat duidelijk zien dat de voorspelbaarheid daardoor aanzienlijk verbetert. Optimalisatie voor de individuele weggebruiker komt al snel in conflict met optimalisatie voor het collectief. Dat vraagt om nauwe samenwerking van wegbeheerders en serviceproviders.

‘Hoe ontwikkelt de markt voor verkeersinformatie en verkeersmanagement zich in de komende jaren? Is NDW een terechte aanvulling op de markt?’ Dat maakte als thema veel los in de paneldiscussie. Enkele inzichten en quotes:

‘Wij zijn enthousiast over NDW. Eén aanspreekpunt en volledige verkeersgegevens voor heel Nederland is wat wij willen.’ (Lucien Groenhuijzen, TomTom)

‘Floating car data als basis voor inwinnen heeft de toekomst, maar het duurt nog wel even voor we zover zijn.’ (Marco Jungbeker, Siemens)

‘Het is logisch dat de vertrouwde technieken naar voren komen in de aanbestedingen. Het is lastig innoveren in een aanbestedingstraject. Een marktpartij moet nu eenmaal een goede businesscase kunnen maken.’ (Erik van Merrienboer, wethouder Eindhoven)

‘Verkeersmanagers en serviceproviders zullen moeten samenwerken om de doorstroming te optimaliseren. Verkeersinformatie is misschien wel het krachtigste verkeersmanagement instrument.’ (Joris Al, Rijkswaterstaat)

‘Met de komst van NDW zullen lokale overheden zich daar ook aan moeten verbinden en in de regio moeten stoppen met eigen initiatieven.’ (Patrick Potgraven, VID)

‘Wegbeheerders hoeven niet langer zelf het wiel uit te vinden. In het verband van NDW kunnen ze van elkaar leren.’ (Marja van Strien, NDW)

In de middag vonden de workshops plaats, waarin op verschillende thema’s werd doorgepraat. De presentaties van de workshops zijn te vinden op www.ndw.nu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nationaal Datawarehouse (NDW)