Campagne ‘Geef hulpdiensten de ruimte’ van start

Hulpdiensten moeten zo snel mogelijk op hun bestemming komen. Daarvoor is het belangrijk dat ze snel en veilig langs het andere verkeer kunnen reizen. Omdat het steeds drukker wordt op de weg start het ministerie van Verkeer en Waterstaat de campagne ‘Geef hulpdiensten de ruimte’. Deze campagne beweegt weggebruikers ertoe om goed op te letten hoe een hulpdienst wil passeren en daarvoor voldoende ruimte te geven.

Wanneer er geen file is, zal een hulpdienst links passeren. Bij files of drukte op de weg heeft de hulpdienst ruimte op de vluchtstrook. Op plekken waar geen vluchtstrook aanwezig is hebben hulpdiensten echter moeite om druk verkeer te passeren.

Voortaan zullen ze proberen tussen de meest linker rijstroken door het overig verkeer te passeren. Om dit zo snel en veilig mogelijk te kunnen doen, maakt de campagne weggebruikers hiervan bewust.

Campagne

De campagne richt zich op alle weggebruikers. Buiten dat een korte reistijd van de hulpdiensten goed is voor betrokkenen bij een ongeval, is het ook goed voor de verkeersdoorstroming. Elke minuut die aan de voorkant van de file kan worden bekort, zorgt ervoor dat de duur van de file wordt bekort met vele minuten.

Daarnaast wordt het voor de hulpdiensten veiliger om zich door het verkeer te bewegen. De campagne loopt van 3 november 2008 tot en met 14 december 2008 via verschillende media. Daarnaast zal Rijkswaterstaat permanente borden plaatsen om weggebruikers te attenderen.

Samenwerking

Over het aanrijden door hulpdiensten (ambulances, politie, brandweer, Rijkswaterstaat en bergers) zijn dit jaar uniforme afspraken gemaakt. De campagne wordt gevoerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, de politie en de gezamenlijke bergingsbedrijven.

De campagne is onderdeel van de vanAnaarBeter-campagne ‘Filevermindering’. Deze campagne, bedoeld om op korte termijn de doorstroming van het verkeer te verbeteren, richt zich op het gedrag van weggebruikers. Andere onderwerpen in deze campagne zijn het opzoeken van een parkeerplaats bij blikschade en het gebruik van de spitsstrook bij drukte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat