Ongeveer 400 inspraakreacties N18 Varsseveld – Enschede

De inspraaktermijn voor de Trajectnota/MER N18 (dit is de weg van Varsseveld naar Enschede) is afgesloten. Van 12 september tot en met 23 oktober 2008 kon iedereen op de Trajectnota inspreken.

Rijkswaterstaat organiseerde gedurende deze periode 7 informatieavonden in het gebied. Ook is er een hoorzitting, georganiseerd door het Inspraakpunt, gehouden.

Bij het Inspraakpunt zijn in totaal ongeveer 400 reacties binnengekomen. Deze worden de komende tijd gebundeld en zullen meewegen in het standpunt dat de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu naar verwachting begin 2009 zullen bekendmaken. De ingediende reacties zijn inhoudelijk uiteenlopend van aard. De gebundelde reacties zijn openbaar en vanaf eind november te zien op de sites van Rijkswaterstaat en het Inspraakpunt.

Na het bekendmaken van het standpunt van de ministers zal de volgende fase van het project ingaan: het opstellen van een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Dit zal als alles volgens de planning verloopt, eind 2009 gereed zijn. Ook hier is weer inspraak op mogelijk. Daarna volgt in 2010 een definitief Tracébesluit, waartegen in beroep gegaan kan worden bij de Raad van State. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2011 met de aanleg begonnen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland