Utrecht Bereikbaar-pas: file-alternatief voor Utrechtse werknemers

al vanaf 75 Euro per jaar

Op 12 september 2008 hebben overheden en het bedrijfsleven het pakket vastgesteld om de bereikbaarheid van Utrecht in stand te houden tijdens de grootschalige wegwerkzaamheden in en om de stad Utrecht. De werkzaamheden zijn nu al merkbaar en automobilisten zullen steeds meer hinder gaan ondervinden. Werkgevers in de stad Utrecht kunnen nu al hun werknemers een vervoeralternatief aanbieden in de vorm van een Utrecht Bereikbaar-pas. Op 12 september is besloten dat werkgevers in heel Utrecht, in plaats van alleen in Utrecht-West, de pas wordt aangeboden vanaf 75 Euro per jaar per werknemer. Met dit aanbod ligt er een aantrekkelijk alternatief voor de auto in het woon-werkverkeer. Hoe meer auto’s uit de spits, des te beter.

Het aanbod

Van deze pas worden twee varianten uitgegeven: de Utrecht Bereikbaar-pas en de Utrecht Bereikbaar Plus-pas.

De Utrecht Bereikbaar-pas is geldig in de stadsregio Utrecht, te weten de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen, Maarssen, De Bilt, Zeist en Bunnik. Werknemers kunnen gebruik maken van alle trams en bussen van GVU/Connexion in de stadsregio. De streeklijnen van Arriva en Veolia zijn daarvan uitgezonderd. De pashouders mogen ook gratis gebruik maken van OV-fietsen en de KPN WiFi Hotspots in heel Nederland. Daarnaast kan een werkgever aanbieden om de werknemer op afroep gebruik te laten maken van een zakenauto.

De pas is vanaf november 2008 te gebruiken en kost de werkgever € 75, – per jaar per werknemer, exclusief BTW. De pas is 24 uur per dag en zeven dagen per week geldig.

De Utrecht Bereikbaar Plus-pas

Medewerkers die wonen buiten de stadsregio Utrecht kunnen via hun werkgever de Plus-pas krijgen. Met deze pas kan de werknemer gebruik maken van de basisfaciliteiten van de Utrecht Bereikbaar-pas aangevuld met streekvervoer en speciaal Utrecht Bereikbaar-vervoer.

De forens reist dan met de auto naar speciaal aangelegde P+R locaties langs de snelweg in een ruime cirkel rond Utrecht. Tijdens de spits vertrekken daar iedere 10 minuten comfortabele bussen via filevrije routes naar de Utrechtse bedrijventerreinen.

De speciale P+R terreinen worden binnenkort aangelegd langs de A12 west, de A27, langs de A2 (Vianen richting Utrecht) en de A28. De locaties zijn Montfoort, Reeuwijk, Vianen, Almere, Meerkerk, Waarder, Leusden, Soesterberg, Werkendam en Blaricum. Daar waar files staan rijden de bussen over de vluchtstrook.

De onderhandelingen met de streekvervoerders worden naar verwachting komende maand afgerond.

Woensdag 17 september sluit Utrecht Bereikbaar een contract met de Nederlandse Spoorwegen voor een treinaanbod tussen Utrecht en Amsterdam.

De Plus-pas is vanaf januari 2009 te gebruiken en kost de werkgever € 250, – per jaar per werknemer, exclusief BTW.

Capaciteit

Op een aantal bestaande openbaar vervoerverbindingen is het nodig capaciteit en frequentie te vergroten. Half december aanstaande wordt hierin voorzien via de nieuwe dienstregeling en de afspraken met de vervoerders binnen het gebied van het Bestuur Regio Utrecht.

Financiering

De kosten van het maatregelenpakket worden voor 60% betaald door de overheden die participeren in het Platform Utrecht Bereikbaar. De overige kosten zijn voor rekening van de werkgevers die Utrecht Bereikbaar-passen voor hun werknemers aanschaffen. De passen kunnen door de werkgever gedurende 24 maanden belastingvrije ter beschikking worden gesteld, bovenop eventueel al bestaande reiskostenvergoedingen.

Uitbreidingen van het pakket

Een aantal zaken is nog in onderzoek. Bijvoorbeeld of er behoefte bestaat aan het gebruik van bestaande P+R-terreinen in en rond de stad. Ook loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer over water . Dit kan interessant zijn voor werkgevers die gevestigd zijn langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht