ONRI: Weg met de verspilling; op weg naar duurzame mobiliteit

ONRI vindt het echt tijd om duurzaamheid aan mobiliteit te koppelen

Den Haag – Afgelopen vrijdag (11 juli 2008) heeft het kabinet besloten 43 knelpunten in het hoofdwegennet op korte termijn aan te pakken door de wegen terplekke te verbreden. Milieudefensie vindt dat meer asfalt niet de oplossing is. Andere organisaties zeggen dat er niet genoeg asfalt neergelegd kan worden.

Ed Nijpels, voorzitter van de brancheorganisatie van advies-, management- en ingenieursbureaus, zegt hierop: "We moeten de paradox aan durven te pakken. Meer asfalt is niet dé oplossing, maar heel gerichte capaciteitsuitbreiding zal onnodige uitstoot, onnodige geluidsoverlast en nutteloze besteding van tijd en geld tegengaan. Kortom, meer asfalt kan tot minder verspilling leiden. En dat is iets wat we volgens mij allemaal willen; weg met de verspilling"

ONRI ziet vooral kansen in het verder vooruit kijken. Als je weet waar je over 5 of 10 jaar moet zijn, dan kan je nu een knelpunt aanpakken, met dat baken in gedachte. Om dat knelpunt aan te pakken is meer asfalt in bepaalde omstandigheden een goede oplossing. De bereikbaarheid van veel plekken is gedurende vele uren per dag zwaar onvoldoende. Dit is op te vatten als een gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod. Er wordt heel veel gedaan aan verbetering van openbaar vervoer, stimuleren fietsverkeer en mobiliteitsmanagement. Ook de vraagzijde vraagt om maatregelen, denk aan prijsbeleid, parkeerbeleid en ruimtelijke ordening.

Een goede bereikbaarheid is een belangrijk economisch kwaliteitscriterium. Het aanpakken van structurele congestie vermindert de remmende werking. Het simpele feit dat meer asfalt tot meer verkeer leidt wordt maar al te vaak aangegrepen als argument tegen capaciteitsuitbreiding; terwijl het een logisch en beoogd effect is. In een uitgebalanceerd actieprogramma mét blijvende investeringen in de kwaliteit en kwantiteit van OV en andere ‘groene’ vervoersmogelijkheden werken we aan duurzame bereikbaarheid.

ONRI pleit niet persé voor meer asfalt, maar pleit ervoor om mobiliteit duurzaam aan te pakken. En dat houdt in: naar alle facetten kijken. Hiervoor heb je specialisten nodig, die mobiliteit en bereikbaarheid in de actuele maatschappelijke context plaatsen. In het najaar publiceert ONRI praktische, innovatieve ideeën en projecten waarmee we op weg zijn naar duurzaamheid in mobiliteit.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuwe Spoedwet wegverbreding