Vaste uitwijkroutes bij calamiteiten langs de A7

Promotieteam deelt flyers uit aan weggebruikers bij benzinestation

Haarlem – Rijkswaterstaat realiseert langs de A7, tussen Wieringerwerf en Wognum, vaste uitwijkroutes, die ingezet worden bij calamiteiten. Dit zijn de eerste in Noord-Holland. De weggebruiker kan de route nemen als de snelweg wordt afgesloten. De bewegwijzering van de uitwijkroute is al aangebracht waardoor de weggebruiker snel de alternatieve route kan gebruiken. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid en verhoogt de betrouwbaarheid van de reistijd. Om weggebruikers te informeren, deelt een promotieteam flyers over vaste uitwijkroutes uit. Dit gebeurt vanaf 30 juni 2008 tot en met vrijdag 4 juli 2008 bij het BP benzinestation langs de A8. Het promotieteam flyert tussen 07.00 en 11.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur.

De vaste uitwijkroute langs de A7 is tijdelijk met gele borden aangegeven. Rijkswaterstaat vervangt deze borden tussen half augustus en eind september door blauwe U-borden. Naast de route langs de A7 volgen in het najaar meer uitwijkroutes langs rijkswegen in Noord-Holland. Deze routes zijn samen met provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam tot stand gekomen.

Vaste uitwijkroutes uitkomst voor weggebruikers

Incidenten op de snelweg leiden vaak tot files en gaan ten koste van de bereikbaarheid. Ook voor wegwerkzaamheden kan de snelweg soms afgesloten worden. Het op dat moment organiseren van een omleidingsroute met de bijbehorende bewegwijzering kost veel tijd. Het instellen van de vaste uitwijkroutes biedt uitkomst voor weggebruikers om een goede alternatieve route te krijgen. Bij een afsluiting van de snelweg worden weggebruikers via een tekstkar of door een klapbord in de berm geïnstrueerd om de blauwe U-borden te volgen.

De uitwijkroutes hebben wel een langere reistijd dan via de snelweg. Zelfs bij de dagelijkse files is de snelweg vrijwel altijd sneller. Wanneer de snelweg echter geblokkeerd is, is de uitwijkroute een goed alternatief. Alleen in die situatie komen aanvullende maatregelen op het onderliggende wegennet, bijvoorbeeld door verkeerslichten in de rijrichting van de uitwijkroute iets langer op groen te laten staan.

Inmiddels is al een aantal vaste uitwijkroutes in gebruik zoals in Flevoland en Limburg. In 2008 worden er in heel Nederland naar verwachting 150 tot 200 routes gerealiseerd.

De instelling van vaste uitwijkroutes maakt deel uit van het programma filevermindering op de korte termijn van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (FileProof), dat inmiddels bestaat uit meer dan vijftig projecten in uitvoering. Doel van het programma is het vergroten van de bereikbaarheid en het verbeteren van de doorstroming van het verkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland