RDW: Voorkom verkeersinfarct, vergroot laadcapaciteit vrachtauto’s

Zoetermeer – Naar verwachting is het wegvervoer tegen 2020 met 50% toegenomen ten opzichte van 2000, terwijl de capaciteit van het wegennet niet evenredig zal toenemen. Om een Europees verkeersinfarct te voorkomen, moet, behalve meer voertuigen en meer retourvracht, vooral de laadcapaciteit per voertuig vergroot worden. Daarmee wordt ook het milieu ontzien en kostbare brandstof bespaard. Lang en Zwaar Vervoer (LZV) is dan de oplossing, per voertuig kan immers meer lading worden meegenomen. Dit is de conclusie van een symposium van de RDW over voertuigafmetingen op dinsdag 3 juni 2008.

Op het symposium werd de vraag beantwoord, hoe dit nu het beste toegepast kan worden in het (inter)nationale transport. De EU doet momenteel onderzoek naar vergroting van de transportcapaciteit. Ook heeft Nederland, nadat Scandinavië ons voor ging, enige jaren proeven gedaan met Lang en Zwaar Vervoer. Daarbij is gebruik gemaakt van daarvoor geschikte wegen.

Tijdens het symposium vertelde dhr. John Berry van het directoraat-generaal Transport en Energie van de Europese Commissie, dat ‘Europa’ momenteel de huidige vervoersrichtlijn ’96/53 EU’ evalueert. Het instituut Transport & Mobility uit Leuven is hiervoor ingeschakeld. Hierbij denkt men, behalve uitzonderingen voor de 45 ft. container en de autotransporter, met name aan het bevorderen van LZV’s.

De genoemde Europese vervoersrichtlijn biedt een lidstaat reeds ruimte om voertuigen één module-lengte langer te maken. Een LZV-voertuig komt daarmee op 25,25 meter lengte. Een vervolg hierop zou zijn om bepaalde LZV-uitvoeringen internationaal te harmoniseren, zodat ze ingezet kunnen worden voor internationale transporten.

De huidige wettelijke voertuigmaten beperken de vervoerders met hun belading, bijvoorbeeld bij palletvervoer en containervervoer. Dhr. Ambro Smit van TLN was verheugd over het recente besluit van verkeersminister Eurlings om 60 ton voor LZV-voertuigen alsnog toe te staan.

De RDW heeft voorgesteld hoe het gebruik van LZV-voertuigen na de huidige ervaringsfase (met ontheffingen) definitief in de regelgeving kan passen. Dhr. George Bordewijk van de RDW licht toe dat dit kan door een goede samenwerking van partijen, zoals wegbeheerders en voertuigbetrokkenen. In het voorstel wordt een nieuwe papieren rompslomp voorkomen. Dit kan door zowel voertuigen als wegen in klassen in te delen onder andere op basis van hun draaicirkel. Doordat LZV’s alleen over geclassificeerde wegen mogen rijden, is het afgeven van ontheffingen niet meer nodig en weten de vervoerder en handhaver precies waar zij aan toe zijn.

Als andere landen dit model overnemen kan een internationaal gestandaardiseerde LZV snel realiteit worden.

Dhr. Siebe Riedstra nam namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat de resultaten van het symposium in ontvangst. In een eerste reactie constateerde hij dat ‘Nederland-distributieland’ met de LZV-proeven benadrukt heeft dat er iets moet en ook kan gebeuren. Zo levert Nederland een bijdrage in Europa om de groeiende vervoersvraag het hoofd te bieden. Zonder een extra aanslag op de schaarse ruimte op de weg. Hij acht de diverse voorstellen dan ook interessant genoeg, om deze nader te bestuderen en (inter)nationaal te promoten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
LZV (langere en zwaardere) vrachtwagens van 60 ton toegelaten (16-05-2008)
Megatrucks on EU roads under strict conditions (06-09-2007)