Ruimtelijke studie naar Olympische Spelen

Den Haag – Nederland heeft voldoende mogelijkheden om grootschalige (sport)evenementen zoals de Olympische Spelen te organiseren. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Cramer van Ruimte en Milieu op verzoek van NOC*NSF in het kader van het Olympisch Plan 2028 heeft laten doen.

Gelet op de doorlooptijd van de procedures voor grote ruimtelijke en infrastructurele vereisten is er wel een grote urgentie om nu aan de slag te gaan. In feite moeten alle procedures in 2021 zijn doorlopen. Om de Spelen in 2028 mogelijk te maken, moet nu al wel gedacht worden over de consquenties die dit heeft voor ons land.

Infrastructuur

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat grote ruimtedruk ontstaat als er gekeken wordt naar de eisen van mobiliteit, accomodaties en huisvesting. Dit kan tegelijkertijd grote kansen bieden. Het verplaatsen van 6 miljoen bezoekers vraagt veel van een vervoersysteem. Verbetering van deze infrastructuur is cruciaal om aan de voorwaarden van de Spelen te kunnen voldoen. Zo stelt het IOC de eis om atleten binnen 45 minuten van Olympisch Dorp naar de belangrijkste olympische locaties te kunnen transporteren.

Volgens minister Cramer werkt het organiseren van de Olympische Spelen twee kanten op: "De Spelen kunnen helpen bij het verbeteren van die infrastructuur, maar de bepaling van de locatie(s) ervan zal in sterke mate afhangen van de nu al aanwezige infrastructuur. Het kan ook helpen een aantal vraagstukken op een duurzame manier op te lossen. Daarbij denk ik aan bijvoorbeeld de bereikbaarheid, het tegengaan van verrommeling, de kwaliteit van de openbare ruimte, het landschap en het milieu."

Olympisch Plan

NOC*NSF heeft samen met sport, overheid en bedrijfsleven het Olympisch Plan ontwikkeld. Dit plan wil van Nederland een sportland op Olympisch niveau te maken. Een sportland waar veel Nederlanders sporten, vele sportevenementen georganiseerd worden en sport een nadrukkelijke bijdrage aan de maatschappij levert. Een ambitieus plan, waarmee NOC*NSF durft te kijken naar de toekomst. In 2016 zal Nederland serieus de kandidatuur voor Olympisch Spelen overwegen en dan, misschien in 2028, lukt het om na honderd jaar de Spelen in Nederland te organiseren

Tentoonstelling Nai

Een hele zomer lang fantaseert en speculeert het Nederlands Architectuurinstituut over sport en ruimte, water en energie, landschap en infrastructuur in een tentoonstelling over de toekomst van Nederland: NL28 Olympisch vuur. De tentoonstelling is tot en met 21 september te zien in het NAi.

Meer informatie

U vindt het Rapport ‘Schetsboek ruimte voor olympische plannen’ op de website van VROM

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM