Marktverkenning Afsluitdijk gestart

Lelystad – Acht consortia gaan deelnemen aan de eerste fase van de marktverkenning van de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Noord-Holland zijn verheugd dat deze acht consortia voorstellen gaan ontwikkelen voor de toekomst van de Afsluitdijk. De partijen die meedoen zorgen voor een unieke bundeling van kennis uit de markt.

In de marktverkenning maken de acht deelnemers een integraal concept voor de ontwikkeling van de Afsluitdijk. In dit traject, dat vorig jaar is gestart, wordt gezocht naar ideeën en mogelijkheden voor een vernieuwd gebruik van de Afsluitdijk. Kansen voor innovatie, duurzaamheid, klimaatbestendigheid, economische versterking gaan daarin samen op met de opgave de veiligheid te verbeteren.

Aan het eind van deze fase van de marktverkenning, in juli 2008, adviseert een onafhankelijke jury welke concepten in de tweede fase verder worden uitgewerkt. Het integrale ontwerp moet een aantal aspecten bevatten: een onderbouwing dat de basisfuncties van de Afsluitdijk gewaarborgd zijn en inpasbaar zijn in de omgeving, een programmering in de tijd, en een onderbouwing van de financiële, technische en juridische haalbaarheid. Ook een effectenanalyse en een ontwerp van het ideale proces moeten deel uitmaken van het ontwerp.

De totale verkenning bestrijkt een periode van ongeveer zes maanden. Tijdens deze periode zorgt een intensieve dialoog tussen marktpartijen en overheid ervoor dat de bestaande kennis en kunde optimaal worden benut.

Met de marktverkenning wordt maximale betrokkenheid van belanghebbenden bewerkstelligd. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat kan op deze manier een besluit met een breed draagvlak aan Kabinet en Kamer voorleggen, om vervolgens snel tot uitvoering te komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied