Interactieve geluidskaart voor geluid rond snelwegen

Den Haag – Op 26 juni 2007 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (VenW) de geluidskaart voor snelwegen (en belangrijke autowegen) vastgesteld. Dit is een wegenkaart waarop de kleur rond de snelwegen laat zien hoeveel verkeersgeluid omwonenden horen. Rijkswaterstaat vindt het namelijk belangrijk dat de hoeveelheid geluid rond snelwegen bekend is. Deze geluidskaart geeft aan hoeveel geluid er in 2006 afkomstig was van snelwegen.

De geluidskaart is gemaakt met een computerprogramma. Het geluid van het verkeer op de snelweg is berekend en is op de kaart te zien door middel van verschillende kleuren. De kleuren op de kaart laten zien wat de invloed is van een snelweg op de omgeving. Groen staat voor weinig geluid, paars voor veel geluid. Op de kaart is alleen het geluidsniveau opgenomen hoger dan 55 decibel. Lagere geluidsniveaus zijn niet weergegeven.

Op de kaart staan alle snelwegen die worden beheerd door Rijkswaterstaat. Geluidskaarten van andere wegen en andere geluidsbronnen zijn te vinden bij provincies en een aantal gemeenten. Over vijf jaar vernieuwt Rijkswaterstaat de geluidskaart. Dan is te zien of het aantal mensen dat last heeft van het geluid gedaald is na het treffen van maatregelen (zie ook het Actieplan voor rijkswegen )

Via de link ‘interactieve geluidskaart’ kunt u de geluidskaart openen. Om een specifieke locatie op de kaart te zien, kan gebruik worden gemaakt van de interactieve kaartlaag. Als u uw postcode intypt, krijgt u de kaart te zien van uw omgeving.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Geluidshinder dreigt milieuprobleem nr. 1 te worden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat