Informatiebijeenkomst werkzaamheden Amsterdamsebrug

Haarlem – Rijkswaterstaat voert van 15 september 2008 tot en met 15 januari 2009 onderhoudswerkzaamheden uit aan de Amsterdamsebrug. De werkzaamheden zijn nodig om een veilige en vlotte doorstroming op de weg- en vaarweg (Amsterdam-Rijnkanaal) te waarborgen. Om de omgeving te informeren over het werk en de hinder die hierbij optreedt, organiseert Rijkswaterstaat op 5 juni 2008 een informatiebijeenkomst in twee rondes.

Medewerkers van Rijkswaterstaat geven informatie over het voorgenomen onderhoud aan de Amsterdamsebrug en de gekozen omleidingsroutes. De bijeenkomst vindt plaats in Bar-Restaurant van Camping Zeeburg aan de Zuider IJdijk in Amsterdam.

Werkzaamheden

Om de veiligheid voor weggebruikers te handhaven, vernieuwt Rijkswaterstaat dit najaar het betonnen wegdek van de brug. Daarbij wordt het oude betonnen wegdek verwijderd en een nieuw wegdek aangebracht. Tegelijk wordt ook het deel van de stalen draagconstructie dat zich direct onder het wegdek bevindt, onderzocht en eventueel onderhouden.

De werkzaamheden duren vier maanden. Gedurende deze periode is de hoofdrijbaan van de Amsterdamsebrug voor alle verkeer afgesloten. De bus, kentekenloze voertuigen tot 2,60 meter breed en de nood- en hulpdiensten kunnen tijdens de onderhoudswerkzaamheden wel gebruik maken van de hoofdrijbaan. Ook (brom)fietsers en voetgangers kunnen de brug blijven gebruiken. De werkzaamheden vinden voornamelijk overdag plaats.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst op 5 juni 2008 is in Bar-Restaurant van Camping Zeeburg aan de Zuider IJdijk in Amsterdam. Belangstellenden kunnen kiezen uit een middagsessie van 16.30 uur tot 18.00 uur of een avondsessie van 19.00 uur tot 20.30 uur. Om 17.00 uur en 19.30 uur zijn er korte presentaties met aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan de hand van tentoonstellingsborden kunnen geïnteresseerden zich verder op de hoogte stellen. Medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemer zijn aanwezig om de werkzaamheden toe te lichten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland