Knooppunt Ouddijk (A18/A12) deels afgesloten 30 mei tm 2 juni

Arnhem – Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer door op knooppunt Ouddijk dynamische rijstrookmarkering aan te brengen. Van vrijdag 30 mei 20.00 uur tot maandag 2 juni 06.00 uur worden daartoe werkzaamheden uitgevoerd aan weg en wegkant.

In dat weekend is de A18 tussen aansluiting Didam (1) en knooppunt Ouddijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Bievankweg, Oude Arnhemseweg en de Beekseweg (N812). Verkeer vanuit Arnhem (A12) dat bij Ouddijk de A18 richting Doetinchem op wil rijden, krijgt te maken met één versmalde rijstrook en een snelheidsbeperking hetgeen enige hinder kan veroorzaken. Gele borden geven de omleidingsroute aan.Op de A12 is tijdens de werkzaamheden in beide richtingen ter hoogte van knooppunt Ouddijk slechts één rijstrook beschikbaar voor het verkeer en geldt een snelheidsbeperking. Verkeer dient rekening te houden met een langere reistijd dan gebruikelijk.

Voor het vrachtverkeer zijn bovenregionale omleidingsroutes ingesteld.

Dynamische rijstrookmarkering is een systeem waarmee, afhankelijk van het verkeersaanbod, in een bepaalde rijrichting een extra rijstrook beschikbaar kan worden gesteld. In de ochtendspits, wanneer veel verkeer vanuit de Achterhoek richting Arnhem rijdt, is op dit moment sprake van verkeersopstoppingen voor het knooppunt Ouddijk. In de avondspits is het precies andersom.

Met dynamische rijstrookmarkering wordt het verkeer vanuit Arnhem richting de Achterhoek, naar gelang het verkeersaanbod, al op de A12 gesplitst van het verkeer richting Duitsland, waardoor het aantal vertragende weefbewegingen drastisch worden verminderd. Hierdoor wordt de doorstroming van het verkeer bevorderd. Vanuit Doetinchem in de richting Arnhem komen in de ochtendspits twee rijstroken beschikbaar voor het verkeer, voor het verkeer vanuit Duitsland is er dan één rijstrook beschikbaar.

De bediening van de dynamische rijstrookmarkering gebeurt door de verkeersleiders in de verkeerscentrale te Wolfheze. Camera’s, rotatiepanelen en verkeerssignalering boven en langs de weg ondersteunen dit proces.

Nadat de werkzaamheden aan de weg zijn afgrond, volgt een proces van installeren van alle technische voorzieningen, zoals camera’s, verbindingen met de verkeerscentrale en computerinstellingen. Rijkswaterstaat kan nu nog geen exacte datum geven van het inwerkingtreden van het systeem. Verwacht wordt dat de technische afstemming nog een paar maanden gaat duren.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland