Start werkzaamheden N 211 Den Haag – Hoek van Holland

Aanleg rotonde Koningin Julianaweg, aanpak fietspad en uitritten Zeestraat en realisatie veilige oversteek Strandweg

Den Haag – Op 2 juni 2008 starten de werkzaamheden aan de N 211. De provincie Zuid-Holland voert in overleg met de gemeente Westland op een aantal locaties verbeteringen uit om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten.

Koningin Julianaweg

De bestaande kruising van de N 211 en de Koningin Julianaweg wordt vervangen door een rotonde. De N 211 is plaatselijk bekend als de Monsterseweg. De aanleg van de rotonde start op 2 juni 2008 en duurt ongeveer acht weken.

Gevolgen
Op de N 211 en de Koningin Julianaweg blijft één rijstrook open voor al het verkeer. Het verkeer op het kruispunt wordt met een tijdelijke verkeersinstallatie geregeld. In verband met het aanbrengen van asfaltlagen worden de N 211 en de Koningin Julianaweg gedurende het weekend van 19 en 20 juli volledig afgesloten. De wegen blijven toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Omleiding
Het doorgaande en bestemmingsverkeer wordt tijdens het aanbrengen van de asfaltlagen gedurende één weekend als volgt omgeleid:

• vanuit Monster: via de Zwartendijk en de Grote Woerdlaan;

• of via de Meloenlaan en de Havenstraat;

• vanuit Hoek van Holland: via de Maasdijk en de Woutersweg.

Zeestraat

Langs de N 211 ter hoogte van de Zeestraat worden uitritten en fietspaden verbeterd. Dit maakt de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger. De fietspaden langs de Zeestraat krijgen nieuwe rode tegels. De tegels van het trottoir worden opnieuw gelegd. De werkzaamheden aan de Zeestraat starten op 18 augustus 2008 en duren naar verwachting zes weken. ’s Nachts en in het weekend wordt aan deze straat niet gewerkt.

Gevolgen
Tijdens de werkzaamheden blijft de hoofdrijbaan van de Zeestraat beschikbaar voor al het bestemmingsverkeer. De fietspaden aan weerszijden van de Zeestraat worden ná elkaar voorzien van nieuwe tegels. Hierdoor is altijd één fietspad beschikbaar.

Omleiding
Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden als volgt omgeleid:

• vanuit Monster: via de Koningin Julianaweg;

• vanuit Hoek van Holland: via de Maasdijk en de Woutersweg.

Tijdens de werkzaamheden wordt, indien nodig, het openbaar vervoer omgeleid. Voor de Zanddijk worden busdiensten omgeleid via de Zandeveltweg, Vestdijklaan, Vondellaan, Beukenlaan, Zanddijk en de Steenenburchweg.

Strandweg

Op het kruispunt van de N 211 met de Strandweg wordt uit veiligheidsoverwegingen een middenberm aangebracht. Voor fietsers worden aparte, veiliger oversteekplaatsen gemaakt. Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het kruispunt wordt de verlaging in de Zanddijk vervangen. De gemetselde muren die zichtbaar zijn aan weerszijde van de Zanddijk worden vervangen door betonnen muren. Tevens wordt ondergronds een stalen damwandscherm in de dijk aangebracht. De stalen damwand dient als kwelscherm voor de verlaging. De werkzaamheden aan het kruispunt en het damwandscherm starten op 18 augustus 2008 en duren naar verwachting zes weken.

Gevolgen
Het kruispunt wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, ook in het weekend. Voor het bestemmingsverkeer wordt op Strandweg en de Zanddijk één rijstrook open gehouden. Wanneer ’s nachts wordt gewerkt, wordt het kruispunt geheel voor verkeer afgesloten. De wegen blijven toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Omleiding
Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden als volgt omgeleid:

• vanuit Monster: via de Koningin Julianaweg;

• vanuit Hoek van Holland: via de Maasdijk en de Woutersweg.

Tijdens de werkzaamheden wordt, indien nodig, het openbaar vervoer omgeleid. Voor de Zanddijk worden busdiensten omgeleid via de Zandeveltweg, Vestdijklaan, Vondellaan, Beukenlaan, Zanddijk en de Steenenburchweg.

Voor meer informatie zie www.n211.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland