Rondweg Den Bosch: Burg. jhr. Von Heijdenlaan definitief dicht

‘s-Hertogenbosch – Door de verbreding van de A2 gaat het viaduct bij de

Burg. jhr. Von Heijdenlaan

verdwijnen. Op 1 juni 2008 starten de werkzaamheden en is het niet meer mogelijk om –onder de A2 door- van Rosmalen naar ’s-Hertogenbosch of andersom te gaan. De Burg. jhr. Von Heijdenlaan wordt dan definitief een doodlopende weg die via de Burg. Mazairaclaan wel toegankelijk blijft voor bestemmingsverkeer.

Omleiding via Graafsebaan of Bruistensingel

De afsluiting van de Burg. jhr. Von Heijdenlaan gaat gelden voor al het verkeer. Het autoverkeer, fietsers en voetgangers zullen via de Graafsebaan of de Bruistensingel worden omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Overlap met afsluiting Tivoliweg

De afsluiting werd al vanaf vorig jaar aangekondigd, onder meer via bewonersbrieven, posters en in de nieuwsbrief InfrA2bericht. Aanvankelijk was het plan om de Burg. jhr. Von Heijdenlaan eind september 2007 definitief af te sluiten. Dat was bijna gelijktijdig met de tijdelijke afsluiting van de Tivoliweg. Om gelijktijdige afsluiting van de twee oost-westverbindingen zo beperkt mogelijk te houden, is besloten de afsluiting van de Burg. jhr. Von Heijdenlaan op te schuiven naar 1 juni 2008 en gaat de Tivoliweg uiterlijk 1 oktober 2008 weer open. De Burg. jhr. Von Heijdenlaan en Tivoliweg zijn nu, in plaats van ruim acht maanden, nog maar vier maanden gelijktijdig dicht. In deze vier maanden zitten de twee zomermaanden juli en augustus waarin de verkeersdruk in het algemeen minder is.

Informatie voor de gebruiker

Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

* Het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat);

* Teletekst pagina’s 730, 731 en 732;

* De websites van InfrA2 en Rijkswaterstaat;

* Gele aankondigingsborden langs de weg.

Verbreding A2 Rondweg Den Bosch

De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en september 2010 verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant