Aanleg knooppunt Ekkersrijt

Verkeerssituatie Ekkersrijt verandert

Komende maanden extra verkeershinder tijdens aanleg knooppunt

‘s-Hertogenbosch – In het weekend van vrijdagavond 16 mei tot maandagochtend 19 mei voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan knooppunt Ekkersrijt ten noorden van Eindhoven. Dit knelpunt tussen de A58 Tilburg – Eindhoven en de A50 Nijmegen – Eindhoven wordt verbouwd tot een geheel nieuw knooppunt zonder verkeerslichten. Om het nieuwe knooppunt met de nieuwe viaducten en fly-over te kunnen bouwen, wordt het verkeer op de huidige A50/Verlengde John F. Kennedylaan vanaf maandag 19 mei 2008 met een tijdelijke slinger in de weg om het werkterrein geleid. Hierdoor ontstaat voldoende ruimte om het nieuwe knooppunt te kunnen bouwen terwijl het verkeer door kan rijden.

Werkzaamheden en afsluiting

Om deze werkzaamheden mogelijk te maken, is de weg Ekkersrijt 2000 vanaf Son en Breugel en bedrijventerrein Ekkersrijt-Oost naar de A50 vrijdagavond vanaf 20.00 uur tot zaterdagochtend 07.00 uur afgesloten. Er geldt hier een omleidingsroute. Vanaf de A50 kan verkeer wel naar Son en Breugel en het bedrijventerrein Ekkersrijt-Oost. Verkeer op de A50, de Verlengde John F. Kennedylaan en het verkeer vanaf het meubelplein en Ekkersrijt-West krijgt te maken met werkzaamheden maar hier zijn geen wegen afgesloten.

Omleidingsroute voor verkeer vanuit Son en Breugel en Ekkersrijt-Oost naar de A50:

Ø Ekkersrijt 2000 naar N265

Ø Tempellaan

Ø John F. Kennedylaan

Ø Volg omleidingsroute ‘E’

Nieuwe verkeerssituatie

Vanaf maandag 19 mei rijdt het verkeer vanaf de A50 richting Oss/Nijmegen en de John F. Kennedylaan in een wijde boscht om de werkzaamheden van het knooppunt heen. Het huidige verkeerslicht voor verkeer naar het meubelplein/indrustrieterrein Ekkersrijt-West en Son en Breugel/Ekkersrijt-Oost wordt daarvoor verplaatst. Rijkswaterstaat verwacht door deze tijdelijk situatie extra doorstromingsproblemen en adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd of indien mogelijk een andere manier van reizen of een andere route te kiezen. Deze situatie geldt voor een periode van circa 9 maanden. Het nieuwe knooppunt Ekkersrijt is in het najaar van 2009 gereed zodat verkeer zonder verkeerslichten van de A50 naar de A58 en v.v. kan rijden.

Aanleg knooppunt Ekkersrijt

Ten noorden van Eindhoven nabij industrieterrein Ekkersrijt worden de A50 (Eindhoven-Nijmegen) en de A58 (Eindhoven-Tilburg) met elkaar verbonden. Rijkswaterstaat legt hier een geheel nieuw knooppunt aan waardoor de huidige verkeerslichten verdwijnen en ook de bereikbaarheid van het industrieterrein en Eindhoven-Centrum verbeteren. In de nieuwe situatie komt er een aansluiting van het industrieterrein op de A58 en vervalt de aan- en afvoerrroute op de A50. Er ontstaat een systeem met een fly-over om de A58 en de A50 met elkaar te verbinden en parallelrijbanen voor het verkeer van en naar Eindhoven en het industrieterrein/meubelplein. Het nieuwe knooppunt is in het najaar van 2009 gereed.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant