Samenhangende uitstraling voor Regenboogroute A12

Programma “Routeontwerp van snelwegen” werkt aan het vergroten van de aantrekkelijkheid, functionaliteit en duurzaamheid van snelwegen

Den Haag – Bedrijventerreinen en geluidwerende voorzieningen bepalen in grote mate het beeld op en langs de snelweg. Dit gaat ten koste van de identiteit van gebieden en panorama’s op landschappen. Hierdoor krijgen snelwegen vaak een rommelige uitstraling. Routeontwerp strijdt hiertegen. Om de A12 als Regenboogroute herkenbaar te maken zijn tussen 22 april en 8 mei 2008 regenboogbanden bevestigd op in totaal 1650 lichtmasten in de middenberm van de A12 van Den Haag tot aan de Duitse grens. De banden zijn 40 cm breed en worden bevestigd vanaf 2.20 meter hoogte. Het initiatief is ontstaan vanuit het programma “Routeontwerp van Snelwegen”. Dit is een initiatief van de ministeries van V&W, VROM en LNV.

Meer samenhang in vorm

Het motto van de Regenboogroute A12 is “een samenhangende weg door een palet van karakteristieke gebieden”. De A12 wordt de Regenboogroute genoemd vanwege de vier karakteristieke landschapstypen waar de A12 doorheen loopt. Stad (rood), mozaïek (paars), wei (lichtgroen) en bos (donkergroen). De kleurenbanden zijn een simpele en eenvoudige manier om de weg herkenbaar en samenhangend te maken. Ze zijn het beeldmerk van de Regenboogroute A12. Niet alleen wordt de continuïteit van de Regenboogroute versterkt, de regenboogbanden zijn ook een symbool van de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat. Samen met andere overheden werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van weg en omgeving. Dit zal in de nabije toekomst onder andere leiden tot meer uniformiteit van geluidsschermen, onderdoorgangen en viaducten en het versterken van de identiteit van het landschap rond de weg.

Montage regenboogbanden

Tussen begin april en medio mei 2008 zijn, langs de hele A12, de regenboogbanden bevestigd.

Wat is Routeontwerp?

Routeontwerp is een manier van werken waarbij samenhang ontstaat in het ontwerp van een snelweg en zijn omgeving. Er zijn al routeontwerpen voor de A2, de A4, de A12 en de A27. Per gebied werken verschillende partijen nauw samen aan de regionale ruimtelijke opgaven. Dit kan leiden tot versterking van de regionale identiteit. Bijvoorbeeld een weg door een indrukwekkende stad of een weg met een weids panorama op het landelijk gebied. Voor de weggebruiker brengt Routeontwerp een rustig wegbeeld met mooie uitzichten op verschillende (stads)landschappen. Het beheer van de weg wordt eenvoudiger en goedkoper in het onderhoud. En door samenwerking met de partijen langs een snelweg worden de vele activiteiten op elkaar afgestemd. Zo ontstaat een mooi en goed functionerend landschap met een eigen identiteit.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Bouwplannen bedreigen uitzichten langs snelwegen (25-04-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat