Eurlings: 4 mln voor aanpak grensemplacement Venlo

De vrachtwagenparkeerplaats annex grensemplacement langs de A67 bij Venlo wordt in 2009 volledig nieuw ingericht. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat stelt hiervoor € 4 mln beschikbaar. De herinrichting is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de veiligheid te verbeteren en de capaciteit van het grensemplacement te vergroten. Eurlings heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om, samen met de regionale partners, de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

De situatie op het grensemplacement is al jaren een probleem. Het is een plaats waar criminelen en ladingdieven veel actief zijn. Om die reden is het opgenomen in de top 20 van onveilige parkeerplaatsen langs snelwegen, waar Eurlings de komende jaren € 10 mln in gaat steken. De € 4 mln voor Venlo zijn extra en drukken dus niet op het budget voor de overige parkeerplaatsen. Omdat trucks vanwege capaciteitsgebrek op het emplacement regelmatig op de vluchtstrook moeten parkeren, kiest Eurlings voor een toekomstvaste oplossing. Op het emplacement worden niet alleen veiligheidsmaatregelen genomen, maar het wordt ook volledig opnieuw ingericht.

Handhavend optreden op en langs het grensemplacement is belangrijk om na de herinrichting de situatie beter beheersbaar te houden. Met de gemeente Venlo en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing zullen afspraken worden gemaakt over adequate handhaving om de verkeers- en sociale veiligheid te kunnen garanderen.

Wat de herinrichting exact in gaat houden wordt nog nader uitgewerkt. Onderdelen zijn in ieder geval capaciteitsuitbreiding, goede voorzieningen voor truckchauffeurs en automobilisten, goede verlichting, beveiliging en bewakingscamera’s belangrijke onderdelen zijn. Het moet een mooi terrein worden waar je niet alleen veilig je auto kunt parkeren, maar ook op een prettige en veilige manier kunt verblijven als chauffeur.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Onveilige parkeerplaatsen aangepakt (02-01-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat