ANWB werkt aan duurzaam forenzen

Den Haag – In 2007 deden 929 werknemers van de ANWB, bijna eenderde van het personeel, mee aan het kilometerreductieplan. De ANWB zet dit sinds 1991 in om het gebruik van andere vervoermiddelen dan de auto te stimuleren.

De woonwerkvergoeding voor mensen die met de auto naar hun werk gaan is bewust niet riant. Daar staat tegenover dat openbaarvervoerabonnementen volledig worden vergoed. Bovendien stelt de ANWB haar medewerkers onder voorwaarden een gratis fiets ter beschikking.

Wie met de auto komt, wordt gestimuleerd om samen met collega’s te reizen. Voor deze carpoolers zijn gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar bij het hoofdkantoor. Zo werkt de ANWB aan ‘duurzaam

forenzen’. Een en ander is te lezen in het Maatschappelijk Jaarverslag en het Jaaroverzicht 2007.

De Wegenwacht heeft bijna al haar Volkswagen Transporters – 350 stuks – uitgerust met een installatie om verkeerd getankte brandstof uit auto’s te halen. Deze brandstof wordt tijdelijk opgeslagen op 25 locaties bij vrijwel alle Wegenwachtstations en bij bergingsbedrijven.

De vaten daar worden één- of tweewekelijks geleegd. Via een brandstofleverancier gaat de brandstof terug naar de raffinaderij, waar het wordt gezuiverd. In 2007 ging het daarbij om 732.226 liter,

ingezameld bij 24.720 pechgevallen met verkeerd getankte brandstof.

De Top 10’s van zuinige auto’s, die de ANWB samen met het Wereld Natuurfonds en de Stichting Natuur en Milieu presenteert, zijn in 2007 maandelijks maar liefst 50.000 keer gedownload. Kopers van nieuwe auto’s zijn duidelijk geïnteresseerd in de milieuprestaties.

Dankzij deze Top 10’s kunnen leden een zorgvuldige afweging maken bij de aanschaf van een nieuwe auto. Benzineverbruik en uitstootwaarden worden binnen elke klasse helder in beeld gebracht. Voor de

autofabrikanten vormt het overzicht een uitdaging om de zuinigheid van hun auto’s verder te verbeteren. De auto’s die in de lijst gepresenteerd worden, zijn in een paar jaar tijd gemiddeld 5% zuiniger zijn geworden. Het marktaandeel van deze auto’s steeg in 2007 naar 21%, tegen 12% een jaar eerder.

De ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, toerisme en recreatie. Daarbij wil de bond een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Met 3,9 miljoen leden, ruim 3800 medewerkers en een jaaromzet van ruim een miljard euro is de ANWB de grootste vereniging van Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB