Start proef LED-straatverlichting Amsterdam

Gemeente Amsterdam en Philips zetten nieuwste LED-straatverlichting in om tot 51% energie te besparen

De gemeente van Amsterdam en Koninklijke Philips starten een proef met LED-straatverlichting van Philips genaamd ‘UrbanLine’. Deze innovatie bevordert het zuinig gebruiken van energie. Amsterdam heeft daarmee de wereldprimeur de eerste grote stad te zijn die deze nieuwe LED-straatverlichting van Philips installeert. Op grond van de resultaten van deze proefopstelling zal de gemeente bepalen of het op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en verlichtingseisen verder gaat met deze techniek. De LED-lantaarns zullen op 21 juli 2008 langs het fietspad bij het stadhuis/muziektheater in Amsterdam gaan branden.

Door de bestaande compacte fluorescentielampen- (PLL-) straatverlichting bij het stadhuis in Amsterdam te vervangen door de UrbanLine LED-innovatie van Philips kan tot 51% energie bespaard worden. De Amsterdamse gemeenteraad heeft in het milieubeleidsplan beloofd het energieverbruik van de stad zover mogelijk te verlagen en wil de introductie van energiezuinige straatverlichting verder uitbreiden. Philips schat in dat als alle PLL-verlichting in Nederland zou worden vervangen door UrbanLine van Philips, een energiebesparing van minimaal 30% zou worden bereikt, wat overeenkomt met 1650 ton CO2 of wel 17 voetbalvelden bos. Op grond van dit potentieel, verwacht Philips dan ook dat in 2010 12% van de totale omzet van Philips Lighting in de Benelux uit LED-verlichting zal bestaan tegen 5% in 2007.

Deze proef met Philips is voor de gemeente Amsterdam een belangrijke stap.“Nieuwe technieken maken het mogelijk veel duurzamer om te gaan met verlichting. De komende tijd willen we dit verder uitwerken. Natuurlijk moeten we er wel voor waken dat de sociale veiligheid goed gewaarborgd blijft.”, , aldus Tjeerd Herrema, wethouder voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur.

Ook Philips concentreert zich in toenemende mate op energiezuinige verlichting, vooral LED-verlichting. “Het feit dat de stad Amsterdam deze toepassing onmiddellijk wilde testen, geeft aan dat men vastbesloten is aanzienlijke vooruitgang te boeken op het gebied van een zuinig gebruik van energie,” aldus Frank van der Vloed, General Manager van Philips Lighting Benelux. “We zijn er trots op te kunnen samenwerken met de gemeente Amsterdam, aangezien dit ook de rol bewijst die Philips kan spelen bij het in staat stellen van gemeenten hun CO2‑voetafdruk te verminderen door middel van LED-verlichtings oplossingen.”

Naast de belangrijke voordelen in termen van energierendement zal UrbanLine tevens de hoeveelheid licht verhogen van gemiddeld 7,5 tot 8 lux. Bij het Amsterdamse stadhuis wordt het fietspad beter verlicht waardoor de veiligheid van fietsers verder toeneemt.

De speciaal ontworpen LED-armatuur staat bovendien garant voor minimale omgevingslichtvervuiling en een optimale lichtopbrengst. Het is voor Nederland tevens de eerste keer dat een straat zal worden verlicht met LED’s die een warme, witte kleur uitstralen. De nieuwe straatverlichting voldoet aan de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR)/Politiekeurmerk-eisen/normen.

De Philips UrbanLine straatverlichting werd onlangs geïntroduceerd op de beurs Light + Building in Frankfurt, en omvat een breed scala aan systemen – voor het verlichten van fietspaden, voetgangersgebieden tot functionele straatverlichting – om te voldoen aan de verschillende eisen van gemeenten en hun bewoners.

De UrbanLine-straatverlichting zal voorafgaand aan de proefinstallatie vanaf 25 april tot eind juli voor bezichtiging worden geëxposeerd binnen in het stadhuis. Na de primeur in Amsterdam zal UrbanLine ook door 25 andere Europese steden worden geïnstalleerd.

De gemeente Amsterdam wil zelf én met partners gezamenlijk optrekken in innovativiteit voor een energie zuinige stad op allerlei terreinen. Wethouder Herrema en Amsterdamse bedrijven hebben bijvoorbeeld op 1 april 2008 een intentieverklaring voor een duurzaam mobiel Amsterdam ondertekend en een platform opgericht voor duurzame mobiliteit. Doel is onder meer het ondersteunen en ontwikkelen van projecten waarmee allerlei vormen van duurzame mobiliteit worden gestimuleerd.

Naast bovenstaande zijn er ook andere duurzame maatregelen en initiatieven vanuit de gemeente op het gebied van openbare verlichting, waarvan hier enkele voorbeelden:

* Lampen en armaturen. Bepaalde, ‘oude’ soorten lampen hebben een opwarmtijd om op volle lichtsterkte te komen. Door deze te vervangen door lampen die deze opwarmtijd niet nodig hebben, kan een energiebesparing worden bereikt van 0.6%

* In- en uitschakelmoment. De openbare verlichting wordt dagelijks op afstand in- en uitgeschakeld. Inschakeling in de middag/avond vindt pas plaats wanneer het bij een bepaalde mate van duisternis noodzakelijk is voor een verantwoorde verlichting van de openbare ruimte; uitschakeling in de ochtend vindt zo snel als verantwoord plaats. Een recente verfijning van het meetsysteem levert een energiebesparing op van 1.5%.

Samen met Philips wordt dit jaar onderzocht welke extra technologische mogelijkheden tot energiebesparing er zijn. Welk effect hiermee kan worden behaald en welke vervroegde investeringen deze technieken met zich meebrengen. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan:

* Dimmen van verlichting. Eind 2008 zal een aantal proefen starten met het dimmen van openbare verlichting. Door dimmen wordt energie bespaard en eventuele lichthinder en -vervuiling verminderd.

* Op Hoofdnet Auto zal een zogeheten ‘licht-op-maat’-systeem gaan functioneren waarbij het verlichtingsniveau afhankelijk is van de verkeersintensiteit en de weersomstandigheden. In geval van bijvoorbeeld weinig verkeer en heldere weersomstandigheden is het ‘op vol niveau’ branden van de openbare verlichting ‘onnodig’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam