TNO en INRIX sluiten alliantie op gebied verkeersvoorspelling

Dit is een gezamenlijk persbericht van TNO en INRIX

Delft – Vooraanstaand Nederlands onderzoeksinstituut gaat samenwerken met vooraanstaand leverancier van verkeersinformatie om gezamenlijk te komen tot ontwikkeling en invoering van betrouwbare technologie voor verkeersvoorspelling om in heel Europa de files te verminderen.

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO en INRIX®, vooraanstaand leverancier van verkeersinformatie, bundelen hun krachten voor de ontwikkeling en invoering van verkeersvoorspellingsmodellen in heel Europa. De bedrijven werken samen aan het verbeteren en invoeren van de geavanceerde, realtime analyse-engine van INRIX om te komen tot uiterst nauwkeurige voorspellingen over verwachte verkeersomstandigheden ten behoeve van overheidsinstellingen, commerciële organisaties en consumenten in heel Europa.

Werkelijk betrouwbare gegevens over de verwachte verkeersstromen kunnen een aanzienlijke vermindering van de reistijden voor individuele automobilisten met wel 15 procent betekenen. Bovendien kunnen nationale en regionale overheden verkeersvoorspellingen gebruiken om de betrouwbaarheid van hun wegennetwerk te verbeteren en aanvullende systemen leveren om individuele automobilisten te helpen verwachte en onverwachte files te vermijden.

"Bij het zoeken naar nieuwe markten voor verkeersvoorspellingen en verkeersinformatie ontdekten we dat TNO’s uitgebreide kennis van Europese verkeerssystemen en -markten, haar vooraanstaande rol in innovatie en onderzoek evenals ervaring met het integreren van gegevens van GPS, sensors en mobiele telefoons in verkeersmodellen, van cruciaal belang zijn voor de Europese strategie van INRIX," aldus Craig Chapman, hoofd technologie van INRIX.

TNO is primair geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe technologie en het nauw betrokken blijven bij de toepassing van deze technologie voor zowel de commerciële als de publieke sector. "INRIX is marktleider op het gebied van het verzamelen van verkeersgegevens en van operationele algoritmes evenals het succesvol implementeren daarvan in portals en autonavigatiediensten, waardoor het mogelijk zal zijn de mobiliteit op de drukke Nederlandse en Europese wegen te verbeteren," stelde Arie Bleijenberg, hoofd Business Unit Mobiliteit en Logistiek bij TNO.

INRIX en TNO benaderen verkeersvoorspelling op basis van het ontwikkelen van diepgaand begrip van wat de aard van het verkeer is in elke metropool en in individuele landen. Vervolgens wordt vastgesteld welke combinaties van factoren invloed zullen hebben op toekomstige verkeerspatronen. Of de verwachte reistijden nu gelden voor over 30 minuten, over een paar uur of tot een jaar vooruit, de technologie combineert op een intelligente manier de invoer van algemeen bekende factoren die invloed hebben op het verkeer zoals de huidige verkeersomstandigheden, dag van de week, seizoen, vakanties, huidig en verwacht weer, ongelukken en wegwerkzaamheden, evenals andere regionale gebeurtenissen zoals sportwedstrijden, concerten en andere evenementen waar vijfduizend mensen of meer worden verwacht. Op deze manier kunnen de bedrijven voortdurend bijgewerkte verwachtingen opstellen met gebruikmaking van dynamische kennis van huidige en toekomstige omstandigheden.

Met vereende krachten zullen INRIX en TNO komen tot in nieuwe combinaties van informatie die leiden tot betere, nauwkeurigere en individueel aangepaste reistijdvoorspellingen en alternatieve routes, wat uiteindelijk zal leiden tot minder files op de Europese wegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO