ANWB: Veel N-wegen kunnen veiliger worden

Den Haag – Het overgrote deel van de snelwegen in Nederland (71 %) kan met vier
sterren als veilig worden beschouwd. Dat valt af te leiden uit de resultaten van het EuroRAP (European Road Assesment Programme) dat de ANWB heeft laten opstellen. Het sterrensysteem (EuroRAP) levert een bijdrage aan het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers in Nederland en Europa.

De snelwegen scoren drie en vier sterren. De zogenoemde N-wegen (overigens ook in beheer van Rijkswaterstaat) scoren gemiddeld lager. Exact 27 % van de rijkswegen haalt drie sterren. Slechts 1 % van de rijkswegen (waaronder N-wegen) haalt twee sterren. Wegen zonder sterren komen niet voor.

De details over de rijkswegen met twee sterren: De N33 van Wildervank naar Delfzijl heeft een gedeelte van 12 km dat twee sterren scoort. Belangrijkste oorzaken zijn ingestelde maximum snelheid van 100 km per uur en gedeelten delen met obstakels in de buitenberm. De N18 van Groenlo naar Enschede scoort twee sterren, omdat er obstakels in de buitenberm zijn, er relatief veel kruispunten zijn terwijl er een maximumsnelheid van 80 km per uur geldt.

Andere N-wegen waarvan gedeelten twee sterren scoren zijn: De N35 van Zwolle naar Wierden, de N36 van Hardenberg naar Westerhaar-Vriezeveensewijk, de N34 van Hardenberg naar Ommen, de N48 van Ommen naar Hoogeveen, de N99 van Den Helder naar Den Oever, de N57 van Burgh Haamstede naar Middelburg, de N59 van Burgh Haamstede naar Oude Tonge, de N259 van Halsteren naar Dinteloord, de N61 van IJzerdijke naar Hoek en de N69 van Aalst naar de grens en de N31 van Marsum naar Deinum.

Bij al deze wegen kunnen de volgende factoren een rol spelen: geldende maximum snelheid, obstakels langs de weg, verhoogde of verlaagde berm, afwezigheid geleiderail buitenberm, soort kruispunt en hoeveelheid kruispunten er op een weggedeelte zijn, wel of geen middenbermgeleider, wel of geen gescheiden rijbanen, etc.

De ANWB heeft in 2006 een begin gemaakt met het in kaart brengen van veiligheid van wegen in Nederland. In dat systeem bepalen niet de verkeersslachtoffers maar de eigenschappen van de weg (type kruisingen, bermbeveiliging, snelheidslimieten) de verkeersveiligheid. Hoe beter een weg scoort des te geringer de kans is dat er zich een ongeval voordoet en des te geringer zijn de gevolgen mocht zich een ongeval voordoen. Hoe meer sterren hoe veiliger.

De ANWB wil na de beoordeling van de snelwegen binnen vijf jaar samen met de provincies de provinciale wegen onder de loep nemen.

De resultaten van de beoordeling leveren wegbeheerders en weggebruikers bruikbare informatie op. De wegbeheerder krijgt een reëel beeld van de plaatsen waar de veiligheid van de wegen tekort schiet. Op deze wijze kan eenvoudig worden bepaald waar extra investeringen nodig zijn. De weggebruiker op zijn beurt krijgt een simpel beoordelingssysteem waarmee hij een idee krijgt van de veiligheid van de weg en waarmee hij zijn routekeuze kan bepalen. De informatie is in de toekomst via routeplanners te raadplegen. De ontwikkeling van EuroRAP is een initiatief van de ANWB en haar Europese zusterclubs. In heel Europa wordt dezelfde methode toegepast. De scores zijn direct met elkaar te vergelijken.

ANWB-leden vinden verkeersveiligheid erg belangrijk. De bond heeft bij haar leden de wenselijkheid van informatie over veiligheid van wegen onderzocht. Met name voor vakanties wil men zijn route plannen zonder te rijden over gevaarlijke weggedeelten.

De ANWB gaat er vanuit dat de EuroRAP naast Euro NCAP (botsveiligheid) en EuroTAP (tunnelonderzoeken) de komende jaren een belangrijke rol zal spelen in de communicatie over veiligheid van wegen.

Een overzicht van alle geteste wegen 2008 vindt u op www.anwb.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Veiligheid van tunnels testen blijft nodig (22-04-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB