Winterseizoen voor Rijkswaterstaat ten einde

Donderdag 15 april is voor het laatst zout gestrooid op de Nederlandse snelwegen. Daarmee kwam een einde aan de gladheidbestrijding van Rijkswaterstaat in de winter van 2007/2008. Afgelopen winter is er ruim 40.000 ton zout gestrooid om te voorkomen dat het glad werd. Dat is minder dan het jaarlijkse gemiddelde van 60.000 ton. Rijkswaterstaat noemt de minder strenge winter de oorzaak hiervan.

De eerste strooibeurt in het afgelopen seizoen was 6 oktober 2007. De laatste was op 15 april 2008 en betrof een kleine strooiactie. Alleen wat bruggen zijn toen van zout voorzien. Bruggen zijn door hun bouw gevoeliger voor kou en moeten in de regel eerder worden gestrooid. Het aantal grote strooiacties lag met 36 iets lager dan het gemiddelde (40 strooibeurten). Daarmee zijn er dus wel veel strooiwagens de weg op gegaan. Dat veel weggebruikers die strooiwagens nooit gezien hebben, ligt onder andere aan het feit dat Rijkswaterstaat zout strooit voordat de drukte van de ochtendspits begint. Een strooiauto die vast staat in de file kan niet veel doen.

Meer samenwerking

De trend bij gladheidbestrijding is dat er steeds meer samenwerking is tussen de diverse wegbeheerders. Er wordt gebruik gemaakt van elkaar’s steunpunten (waar zout en materiaal liggen), bij strooiacties worden delen van wegen van de ander meegenomen en wordt er gebruik gemaakt van een gezamenlijk landelijk gladheidmeldsysteem. Hieraan werkt, naast Rijkswaterstaat, een aantal provincies mee zoals Zuid Holland, Limburg en Utrecht. Er ontstaat hierdoor een netwerk van 6.000 km wegen dat wordt gemonitord op mogelijke gladheid. Deze dekking en communicatie tussen wegbeheerders is uniek in Europa.

Gladheidmeldsysteem

Rijkswaterstaat maakt gebruikt van een systeem dat waarschuwt voordat het mogelijk gladheid kan worden. Sensoren in en langs de weg meten o.a. de luchtvochtigheid, de neerslag, de wegdektemperatuur en het zoutgehalte. Daar komt een voorspelling van mogelijke gladheid uit voor de komende uren op basis waarvan Rijkswaterstaat besluit al dan niet te gaan strooien.

Komende winter 2008

Voor het komende winterseizoen wordt er nog meer samengewerkt. Rijkswaterstaat en de provincies Utrecht, Noord Holland, Overijssel en Limburg gaan voor eerst gezamenlijk zout inkopen. Het gaat om een contract met een looptijd van meerdere jaren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat