Resultaten onderzoek oever Noordzeekanaal positief

De uitkomsten van het uitgebreide onderzoek ‘verzakkingen schuine walkanten Noordzeekanaal’ zijn positief. Er zijn geen gevolgen voor de weg naar Spaarndam bij pont Buitenhuizen en de natuurvriendelijke oever. Ook niet voor de primaire waterkering.

Omdat de weg naar Spaarndam bij pont Buitenhuizen dichtbij de oever ligt, herstelt Rijkswaterstaat ook daar de oever preventief. Dit herstel volgt direct na de herstelwerkzaamheden nabij de twee huizen – ten westen van de pont Buitenhuizen, die in maart zijn gestart. De verwachting was dat deze werkzaamheden ongeveer drie weken zouden duren. Om alle werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden komt in de loop van de week nog een extra hydraulische kraan op een ponton. Rijkswaterstaat verwacht dat binnen zes weken alle werkzaamheden gereed zijn.

Uit het onderzoek van februari 2008 bleek al dat er geen gevolgen waren voor de nabijgelegen huizen, gebruikers van het Noordzeekanaal en de primaire waterkering.

Eind 2008 is het Noordzeekanaal, de hoofdvaarroute naar Amsterdam, op diepte. Door het verwijderen van vervuild slib is het hele Noordzeekanaal dan weer goed bevaarbaar en schoner. Grote zeeschepen kunnen elkaar dan door het hele Noordzeekanaal weer passeren. De vaargeul heeft dan een bodembreedte van ongeveer 170 meter en een diepte van minimaal NAP –15,50 meter. Rijkswaterstaat baggert ruim 19 kilometer van het kanaal waarbij zo’n 4 miljoen m3 baggerspecie vrijkomt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland