RWS start met aanleg nieuwe damwand Westkanaaldijk Maarssen

Utrecht – Rijkswaterstaat begint in week 20 (13-16 mei 2008) met de aanleg van een nieuwe damwand langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Maarssen op het traject Maarsserbrug – Zuilense Ring. Afgelopen winter bleek de oever hier wat minder stabiel te zijn. De nieuwe damwand is de definitieve oplossing hiervoor, eind juli 2008 is de damwand gereed en dat is enkele maanden eerder dan verwacht .

Nieuwe damwand

De nieuwe damwand komt over een lengte van 800 meter te staan op ongeveer 1 meter voor de bijna 50 jaar oude damwand. De oude damwand en zijn ankers blijven staan om de hinder voor de omgeving te beperken en de weg op de Westkanaaldijk open te houden. De tussenliggende ruimte wordt opgevuld. De nieuwe damwand is 5 meter langer. Aan de bovenkant een halve meter extra om de berm vlakker te maken, aan de onderkant gaat hij 4,5 meter dieper de bodem in om verzakkingen te voorkomen. De nieuwe damwand moet 50 jaar onderhoudsvrij meegaan.

Uitvoering en hinder wegverkeer

Het werk gebeurt van zuid naar noord. Rijkswaterstaat laat tussen half mei en half juni de nieuwe damwand aanbrengen. Dat kan wat geluidsoverlast en trillinghinder geven. In juni en juli wordt de verankering aangebracht en wordt de damwand afgewerkt en krijgt drenkelingentrappen. Eind juli is alles gereed. Oorspronkelijk zou de damwand pas eind dit jaar gereed zijn, vooral vanwege de verwachte erg lange levertijd van het staal. De aannemer heeft veel tijd kunnen winnen met een slim inkoopbeleid van het staal. Hij gebruikt ook de maximaal toegestane werktijden van 7 tot 19 uur (maandag t/m vrijdag). De overlast voor het wegverkeer zal minimaal zijn, over eventuele verkeersmaatregelen wordt overlegd met de aanliggende bedrijven.

Medewerking scheepvaartverkeer noodzakelijk

Het werk gebeurt grotendeels vanaf werkvaartuigen, dus vanaf het water. Dit betekent een versmalling van de vaarweg van 12 meter en een snelheidsbeperking voor de schepen tot 9 km/uur om hinderlijke golfbewegingen voor de aannemer te voorkomen. Voor een vlot en veilig verloop van het werk is het van groot belang dat schippers meewerken aan de snelheidsbeperking, die met borden staat aangegeven. Rijkswaterstaat zal hier ter plaatse ook streng op controleren. De werkschepen liggen buiten werktijd op een gereserveerd gedeelte van de afmeerplaats Maarssen.

Maatregelen oude damwand afgelopen winter

In december 2007 bleek de oever wat minder stabiel te zijn omdat het kanaal dieper was dan gedacht. Door steeds groter wordende schepen bleek de uitspoeling op dit smalle kanaalgedeelte meer dan was aangenomen. Uit voorzorg is in januari een grote hoeveelheid zand en mijnsteen in het kanaal gestort. De nieuwe damwand die dieper de bodem ingaat lost definitief alle problemen op.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Rijkswaterstaat versterkt Westkanaaldijk Maarssen (09-01-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht